Resources
Blog

Kontrollera lite, mät mycket

Annie Ringefors
July 6, 2023
3
Minutes
Kontrollera lite, mät mycket

Rejmes personvagnar har använt Winningtemp sen maj 2018 och idag har de högst temperatursiffror av alla Winningtemp-användare! Vilket innebär att de har de nöjdaste medarbetarna av alla. Men hur har de gjort för att lyckas hålla medarbetarna så nöjda och motiverade under så lång tid?

Under en Lunch & Learn fick vi äran att träffa Einar Gudmundsson, VD på Rejmes personvagnar, som berättar om  lärdomar han har tagit med sig i sin långa ledarskapskarriär, och vilka framgångsfaktorer han använder sig av för att bygga en så stark, positiv företagskultur.

Ge medarbetarna en riktning

Det finns flera viktiga filosofier i företagskulturen på Rejmes personvagnar, men en av de viktigaste är att ge medarbetarna en riktning. Precis som när John F Kennedy hade som mål att sätta en människa på månen, vilket Einar har tagit inspiration från, så är det här en riktningsstyrd organisation. Det innebär att alla behöver vara med från början på vad slutmålet är, och sen kan man komma överens om vilka metoder som passar bäst för att komma dit.

Vi har egentligen två stora mål här, och det är nöjda medarbetare och nöjda kunder, berättar Einar. Och vi har även märkt att ju nöjdare våra medarbetare är, desto nöjdare blir våra kunder. Just att sätta en riktning tillsammans skapar en transparens och hjälper till att motivera medarbetarna, vilket uppskattas av alla.

Ett nära ledarskap

Ledarskapet på Rejmes personvagnar är inspirerat från Toyota Practice System, där de har tagit fram fem kärnvärden för ledare, som bygger på att man som ledare ska vara nära sitt team. Ledarna ska agera som coacher för att hjälpa sina medarbetare, och visa en riktning snarare än att detaljstyra.

Vi har försökt ta bort så mycket som möjligt från “middle management”, det blev som ett filter mellan oss på ledningen och medarbetarna. Istället försöker vi ha ett närvarande ledarskap och involvera medarbetarna så mycket som möjligt i den dagliga driften. Det här med att informera är överskattat, att involvera är bättre.

Stark teamkänsla ger positiva effekter

Winningtemp används flitigt på Rejmes personvagnar för att säkerställa att teamdynamiken är på topp, och man sätter teamets bästa före sitt egna. Trots att antalet möten i organisationen är väldigt lågt, så går man dagligen igenom “Pulsen” i Winningtemp, som alltså visar hur nöjda medarbetarna är.

Det finns historiska exempel på team som blivit anarkistiska, och i det fallet hjälper Winningtemp väldigt mycket. Har man höga siffror på team, men låga siffror på ledarskap är man illa ute. Nyckeln ligger i att låta teamen bygga egna normer och gemensamma tankar, då blir de effektiva, mindre stressade och får en stark teamkänsla.

Personlig utveckling på ens egna villkor

Som ledare på Rejmes personvagnar har man som främsta uppgift att lära sina medarbetare allt man kan. Och som nyanställd är målet att lära sig öka sin förmåga till engagemang och disciplin, för att känna att man bidrar så mycket som möjligt och trivs på jobbet.

Vi är helt kompetensdrivna och ser det som vår uppgift att utbilda våra medarbetare, samtidigt som vi bara rekryterar de som har viljan att bli bättre. Eftersom vi har en så platt organisation så kan man se det som att vi höjer samtliga medarbetare till middle management-nivå och ger dem mycket befogenhet, vilket säkert påverkar välmåendet positivt. Vi kontrollerar väldigt lite, men vi mäter väldigt mycket.

Mäta medarbetarupplevelsen

Ända sedan Rejmes personvagnar började använda Winningtemp har de stadigt lyckats öka sina siffror till höga nivåer. En stor nyckel har varit att de har stenkoll på siffrorna och trenderna, och snabbt kan identifiera när något inte är som det ska.

Vi ser direkt när det sker någon form av särbehandling, problem i ledarskapet eller för hög arbetsbelastning. När det sker är vi otroligt  snabba med att ta tag i problemet direkt, och troligtvis är det därför vi har lyckats bibehålla så höga siffror. Så fort någon siffra går nedåt, så tar vi det seriöst och gör det vi kan för att öka den, vilket vi alltid lyckas med i slutändan.

Några avslutande råd kring en positiv medarbetarupplevelse

Slutligen delar Einar med sig av sina viktigaste punkter för ledare att ta med sig till sina organisationer för att förbättra medarbetarupplevelsen och i förlängningen företagets framgång:

  • Lär dig din verksamhet på djupet
  • Slösa inte bort tid på oproduktiva möten
  • Börja intressera dig i hur man bygger team
  • Ta ner ledarna på golvet och engagera dem hos sina medarbetare
  • Lär ut LEAN-metodiken till ledarna och till styrelsen i organisationen

Vill du se och höra hela intervjun med Einar Gudmundsson så kan du titta på den via vår Lunch & Learn här.

About the author
Annie Ringefors

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.