Hur engagerade medarbetare leder till en framgångsrik kultur

Hur många av dina medarbetare är engagerade i sitt arbete? Majoriteten av företag kan inte svara på det, dels eftersom det är svårt att mäta, och dels för att man inte förstår de många fördelarna med engagerade medarbetare.

Download report

Enligt en global studie från Gallup, så är hela 85% av medarbetare oengagerade i sitt arbete. De är inte nödvändigtvis de som presterar sämst, men de är likgiltiga till företagets mål och gör sällan sitt bästa på jobbet. Forskningen visar tydligt skillnaden mellan företag med oengagerade och engagerade medarbetare.

  • Företag med engagerade medarbetare är 21% mer lönsamma
  • Engagerade medarbetare har 41% lägre frånvaro
  • Oengagerade medarbetare är mindre lojala mot sina arbetsgivare.

Nackdelarna med att ha oengagerade medarbetare är många, med stor påverkan på företagets lönsamhet. Medarbetarengagemang har dessutom varit ett flitigt diskuterat ämne under 2022, speciellt när termen “Quiet Quitting” myntades, som innebär att medarbetare slutar att pusha sig själva till bristningsgränsen för sin arbetsgivare.

Att ha glada, produktiva medarbetare är relativt enkelt att se, men hur ser det egentligen ut när dina medarbetare är genuint engagerade i sitt arbete?

Vad menar vi med engagerade medarbetare?

Kort sagt kan man säga att engagerade medarbetare har ett starkt känslomässigt band till sin arbetsgivare, vilket gör att de tenderar att arbeta hårdare för att bidra till företagets uppsatta mål. 

Det som utmärker engagerade medarbetare är alltså inte vad de tycker om sin arbetsplats, utan hur de agerar på arbetsplatsen. De tar initiativ, de arbetar produktivt och gör ofta det där “lilla extra” för kunderna eller för sina kollegor. Deras band till arbetsplatsen får helt enkelt positiva effekter i deras arbete på flera sätt.

Vad beror lågt engagemang på?

Gallup gjorde en stor undersökning i USA bland arbetstagare under 35 år, där det visade sig att lågt engagemang ofta handlade om 4 faktorer:

  • De saknar utvecklingsmöjligheter
  • De har ingen på jobbet som uppmuntrar deras utveckling
  • De känner inte att någon på jobbet bryr sig om dem som personer
  • De förstår inte vad som förväntas av dem

Om dina medarbetare inte är engagerade kan det självklart bero på många olika saker, och det är viktigt att veta varför siffrorna ser ut som de gör. Men det enda sättet du kan veta säkert är genom att ställa rätt frågor till dina medarbetare, exempelvis via medarbetarundersökningar eller individuella samtal. Först när du har sammanställt svaren kan du förstå hur du kan öka engagemanget hos just dina anställda.

NetOnNet driver engagemanget med hjälp av insikter

När pandemin slog till ville NetOnNet stärka sitt insiktsdrivna ledarskap och de valde att investera i Winningtemp. Målet var högre engagemang, arbetsglädje och produktivitet hos alla på organisationen. 

För NetOnNet har Winningtemp varit en värdefull och lönsam investering från start. 

  • Tack vare Winningtemp undviker vi en hög personalomsättning och kostsamma konflikter, och framför allt så har vi fått ett verktyg som hjälper oss att öka engagemanget i bolaget. Dessutom innebär verktyget inte någon stor investering jämfört med vad traditionella årliga medarbetarundersökningar gör. Det gick snabbt att införa systemet och det var superenkelt för medarbetare och chefer att lära sig, säger HR-chefen Per Carlsson.

Läs mer om NetOnNets engagemang här >

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?