NetonNet

Insikter driver ledarskapet och engagemanget framåt på NetOnNet

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Genom ett insiktsdrivet ledarskap upplever NetOnNet ett ökat engagemang och en minskning av onödiga konflikter tack vare Winningtemp. "Innan vi började använda Winningtemp kunde konflikter eller andra problem växa ganska långt innan vi blev varse dem och då är det betydligt svårare att hitta lösningar. Men med Winningtemp kan vi i tidigt skede se de signalerna, så att vi fokuserar på rätt saker i rätt tid", säger Per Carlsson, HR-chef på NetOnNet.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

På NetOnNet har man länge vetat att trygga relationer mellan medarbetare ökar engagemanget och produktiviteten på arbetsplatsen. Men när pandemin slog till, upptäckte man även värdet av ett insiktsdrivet ledarskap. Därför valde de att investera i Winningtemp. 

De senaste åren har hemelektronikföretaget NetOnNet fokuserat på de mjuka värdena i sin organisation. Målet är att bygga starkare relationer till sin medarbetare. Tanken är att starka relationer bidrar till engagemang och arbetsglädje vilket leder till högre produktivitet. 

Vi valde att jobba på det vi kallar för ett relationsinriktat ledarskap, berättar HR-Chefen Per Carlsson. Ett ledarskap som ser individen och som bryr sig, och tror på att ju bättre relation vi har mellan våra ledare och medarbetare, desto bättre förutsättningar för att skapa engagemanget och arbetsglädjen som är så viktigt för alla bolag. 

Genom att se sina medarbetare och skapa trygghet i arbetsgrupperna, så ökar chansen att de alla vill åt samma håll. 

Förutsättningarna för att öka engagemanget ökar drastiskt om man har en bra relation med sina kollegor och chefer, och känner sig trygg på sitt arbete, menar Per. Om man är delaktig och får bidra till avdelningens utveckling så växer och frodas man. Det skapar mycket energi och framåtdriv. Lyckas vi med att skapa de förutsättningarna så är det en fantastisk känsla att vara chef eller ledare. Det blir som ett självspelande piano när alla vill åt samma håll.

Ett insiktsdrivet ledarskap

Den globala pandemin gjorde att NetOnNets fokus fick skifta en aning och tidigare idéer fick skjutas fram till mer konkreta prioriteringar. De ville jobba mer utifrån ett insiktsdrivet ledarskap, vilket innebär att man grundar sina beslut och åtgärder på data, och i det här fallet data som kan samlas in på distans. Informationen hjälper sen till att driva ett bättre ledarskap och högre välmående hos medarbetarna.  

Vi vill arbeta med ett insiktsdrivet ledarskap. Innan pandemin tränade vi mest på ledarskapet i fysiska miljöer, men nu har vi behövt hitta nya vägar. Vi behövde ge våra ledare ett komplement till det fysiska ledarskapet. En lösning vi såg var insikter i form av data. Vi jobbar ju redan mycket med kunddata, så det här är lite på samma sätt, men nu jobbar vi även med medarbetardata. Det hjälper våra ledare att bli ännu bättre. Det blir en effektiv vidareutveckling av bolagets alla ledare, oavsett om de utövar sitt ledarskap digitalt eller fysiskt. 

Medarbetarna på NetonNet känner sig hörda 

Det kändes naturligt för Per att använda medarbetardata på samma sätt man använder kunddata. Det är minst lika viktigt att man arbetar med att förbättra arbetsplatsen för medarbetarna, som det är att skapa en positiv upplevelse för kunden. För att samla in insikter och medarbetardata började NetOnNet använda Winningtemp under november 2020. 

Från att vi började samla in insikter med hjälp av Winningtemp, har vi fått ett väldigt positivt gensvar bland både medarbetare och chefer, berättar Per. Medarbetarna tycker att de får vara med och att deras åsikter blir hörda. Vi vill alltid ha kvar möjligheten till direkta dialoger mellan ledare och medarbetare, det är den bästa typen av kommunikation, men det här är ett bra komplement. Det passar speciellt dem som inte är lika duktiga på att uttrycka sig i möten, även om de tycker att saker är bra eller har tankar på saker som bör förändras. 

En viktig funktion i Winningtemps plattform är de forskningsbaserade frågorna som de fått tillgång till som användare. De är bevisade att leda till insikter som driver engagemang och produktivitet, och för NetOnNet har de här frågorna fungerat över förväntan. 

Det bästa med att få den här datan är att ledarna får bättre förutsättningar att styra i rätt riktning, säger Per. Man kan ta upp frågor innan de växer och blir för stora. Dessutom skickar vi i nuläget bara ut 4 frågor varje vecka, och det tar 10 sekunder att svara på dem, så det är inte tungt för medarbetarna att svara på. 

Den smarta AI:n hjälper också till att utveckla verksamheten. 

Jag gillar att verktyget är smart, att om någon svarar lite tveksamt så kommer AI:n i verktyget att fortsätta gräva med följdfrågor. På det här sättet får vi mer data varje vecka som vi kan jobba med och kan utveckla vår verksamhet och vårt ledarskap. 

“Man kan fokusera på rätt saker i rätt tid” 

Tack vare Winningtemp upplever NetOnNet att de kunnat undvika konflikter och boosta självförtroendet inom företaget. 

Innan vi började använda Winningtemp kunde konflikter eller andra problem växa ganska långt innan vi blev varse dem och då är det betydligt svårare att hitta lösningar. Men med Winningtemp kan vi i tidigt skede se de signalerna, så att vi fokuserar på rätt saker i rätt tid. Dessutom får vi en boost när vi ser att vi ligger extra bra till inom vissa områden. 

Plattformen har även hjälpt till att göra livet lättare, och roligare, för de som jobbar på HR-avdelningen. 

Vi på HR får signaler och insikter i systemet om vi behöver ta kontakt med någon chef eller medarbetare. Så det är ju ett fantastiskt verktyg för HR eftersom vi kan hjälpa till att monitorera verksamheten proaktivt. Vi har bättre verktyg än någonsin för att kunna hantera “surdegar” till exempel och komma in och stötta så att alla får den hjälp de behöver för att må och prestera på topp. Det har aldrig varit roligare att jobba med HR! 

 

Hjälper till att undvika personalomsättning och onödiga konflikter 

Winningtemps AI kan analysera beteendet utifrån svaren från tusentals användare, och på så sätt se när någon funderar på att byta jobb, eller när någon konflikt är på gång. På så sätt kan man spara onödig förlust av personal eller energi. För NetOnNet har Winningtemp varit en investering som har gett värde direkt och betalat sig självt. 

Winningtemp är en investering som ger tillbaka värde väldigt snabbt. Vi undviker en hög personalomsättning och kostsamma konflikter, och framför allt så har vi fått ett verktyg som hjälper oss att öka engagemanget i bolaget. Dessutom innebär verktyget inte någon stor investering jämfört med vad traditionella årliga medarbetarundersökningar gör. Det gick snabbt att införa systemet och det var superenkelt för medarbetare och chefer att lära sig.

Det känns verkligen som att vi har tagit ett steg framåt i utvecklingen, menar Per. Det är riktigt kul att vara med på den här resan. 

Om du vill höra hela samtalet från Per Carlssons besök i podcasten “HR-Chefen” så kan du lyssna på det här.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater