Medarbetarundersökning frågor - få ut mer av dina anställda.

För att kunna bygga en företagskultur baserad i välmående och förtroende så gäller det att du förstår dina medarbetare. Skippa de generiska frågorna i den årliga medarbetarundersökningen och ställ frågor som gör att du förstår dina medarbetare på riktigt.

Download report

Därför behöver du ställa rätt frågor

Som du frågar får du svar. Vilka frågor du ställer är avgörande för huruvida dina resultat leder till intressanta insikter eller fluffiga frågetecken. Och det bästa sättet att ställa dina frågor är via medarbetarundersökningar. 

Målet med en medarbetarundersökning, som du gärna får skicka ut oftare än en gång per år, är att få svar som du kan agera utifrån. Till exempel vill du kunna använda svaren för att förebygga personalomsättning, förutsäga sjukfrånvaro eller bygga en företagskultur som attraherar de bästa talangerna.

Exempel på frågor du kan ställa

  • Hur känner du kring ditt nuvarande arbetssätt (distans, hybrid eller kontorsbaserat) på en skala 1-4?

  • Hur väl känner du till företagets syfte, vision och värderingar, på en skala 1-4?

  • Hur tillfredsställd är du kring hur företaget har behandlat dig de senaste 12 månaderna, på en skala 1-4?

  • I vilken utsträckning känner du att företaget skapar en inkluderande kultur där allas röster blir hörda?

  • I vilken utsträckning känner du att du har kontroll över din karriärbana?

När det gäller antalet svarsalternativ så finns det för- och nackdelar med de olika alternativen. Du kan läsa mer om svarsalternativen och våra rekommendationer här.

Så här kommer du igång

Det är viktigt att du inte bara ställer frågorna, utan också lyssnar och agerar på svaren. Du kanske upptäcker att du har lättare att nå dina mål med kortare, mer frekventa pulsundersökningar. På så sätt behöver du aldrig känna dig överväldigad av mängden data (eller överväldigad av frågor från dina medarbetare). Många organisationer begränsar, eller har helt slutat med, användandet av årliga undersökningar av just den här anledningen.

Med det sagt, att samla in olika former av medarbetarfeedback är ett steg i rätt riktning (förutsatt att du agerar på svaren). Du kan helt enkelt inte förbättra det du inte förstår!

NA-KD når global framgång med Winningtemp

Även om NA-KD skördade stora framgångar under sina första år i Fast Fashion-industrin, insåg de snart att det krävdes en effektiv HR-avdelning för att fortsätta växa globalt.

När de ville utveckla sin arbetskultur, bestämde de sig för att skippa de årliga undersökningarna och använda Winningtemps pulsundersökningar med forskningsbaserade frågor istället.

Winningtemp har hjälpt oss att adressera eventuella problem och hitta utvecklingsmöjligheter snabbare, vilket nu även hjälper oss att behålla våra bästa talanger. Plattformen stöttar oss också med att utveckla bolaget tillsammans med medarbetarna som känner sig delaktiga, Sofia Sandberg, People & Culture Manager - NA-KD

Läs mer om NA-KDs framgång >

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?