Medarbetarundersökningsverktyg

Medarbetarnas engagemang är nyckeln för framgång i alla företag. Om dina anställda är engagerade och investerar i sitt arbete är det troligare att de presterar bättre, stannar längre i företaget och bidrar till dess tillväxt. Men hur vet du om dina anställda är engagerade? Och vilket verktyg är bäst för att mäta nivån av engagemang?

Download report

Hur det ser ut idag

Det finns många sätt för företag att lära känna sina medarbetare. Fokusgrupper, medarbetarsamtal, sociala medier, och kanske det vanligaste, årliga undersökningar. Problemet med årliga undersökningar är att du endast får in åsikter en gång per år, och det kan ta så lång tid att sammanställa resultaten att de hinner bli oaktuella när resultaten väl presenteras.

Många företag har därför valt att sluta med de årliga medarbetarundersökningarna och gått över till kontinuerliga pulsundersökningar. På så sätt kan de få in aktuella åsikter, ställa djupgående följdfrågor och kontinuerligt bemöta utmaningar på arbetsplatsen.

Men för att lyckas mäta och automatisera dina medarbetarundersökningar behövs det rätt medarbetarundersökningsverktyg.

Varför företag använder medarbetarundersökningsverktyg

Med ett medarbetarundersökningsverktyg kan du få frågor, svar och insikter samlat på ett och samma ställe. Beroende på vilket verktyg du väljer så kan du också få hjälp att automatisera utskick, och sammanställa svaren i lättöverskådliga grafer som du enkelt kan mäta och dra nyttiga insikter från.

En bonus med ett medarbetarundersökningsverktyg är att du kan öppna upp en intern “visselblåsar-kanal”. Där kan du förhindra oväntade utspel och istället erbjuda en plattform som hjälper medarbetare att kommunicera med mer integritet och effektivitet.

Att försöka sköta allt detta manuellt leder till onödig tid och administration som HR-personerna istället hade kunnat lägga på att höja engagemanget och välmåendet i organisationen. Just därför behöver du välja rätt medarbetarundersökningsverktyg som förenklar processerna och låter dina medarbetare lägga tid på det de gör bäst.

Framtidskoncernen bytte medarbetarundersökningsverktyg för att öka engagemanget

Fastighetskoncernen Framtiden använde tidigare enkäter för att mäta välbefinnandet och engagemanget hos medarbetarna, men i de värsta fallen tog det två år innan insikterna nådde ledningen, och hela processen kändes långsam och oeffektiv.

Med Winningtemp får vi mycket snabbare återkoppling och kan vidta åtgärder direkt och regelbundet. Vi valde Winningtemp eftersom det är viktigt med forskningsbaserade frågor, och det var enkelt att använda och administrera. Vi ser redan exempel på hur våra chefer stärker sitt ledarskap, vi kan identifiera problem snabbare och vi får siffror som bekräftar känslan av hur bra det går, säger Linda Björk, HR-chef på Framtidenkoncernen

Läs mer om Framtidens val av verktyg >

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?