psykosocial arbetsmiljö

Att skapa en positiv psykosocial arbetsmiljö har aldrig varit viktigare än nu. På dagens arbetsmarknad kommer man inte undan med att ha en arbetsplats som medarbetarna inte trivs på. Men vad innebär en psykosocial arbetsmiljö egentligen, och hur skapar man en positiv sådan?

Download report

Att skapa en positiv psykosocial arbetsmiljö har aldrig varit viktigare än nu. På dagens arbetsmarknad kommer man inte undan med att ha en arbetsplats som medarbetarna inte trivs på. Men vad innebär en psykosocial arbetsmiljö egentligen, och hur skapar man en positiv sådan?

Att arbeta för en positiv arbetsmiljö gynnar inte bara medarbetarna, utan även verksamheten. Studier har till exempel visat att psykologisk stress på arbetsplatsen har en korrelation med hur ofta och hur länge man sjukskriver sig. Och i linje med det visar en metaanalys att otrygga arbetsförhållanden har ett starkt samband med sjukfrånvaro.

För att inte tala om hur arbetsmarknaden ser ut idag. Medarbetare världen över byter snabbt jobb om de inte trivs på sin nuvarande arbetsplats. En undersökning från IDC förra året visade till exempel att 32% av anställda i Europa aktivt söker ett nytt jobb.

Att bygga en kultur med positiv psykosocial arbetsmiljö är inte det lättaste, men som du märker, är det faktiskt ett måste idag för att behålla dina anställda och nå goda resultat. 

Vad menas med psykosocial arbetsmiljö?

Arbetsgivarverket definierar psykosocial arbetsmiljö som “Allt från hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling.”

Psykosocial arbetsmiljö innefattar alltså i princip allt som har med psykisk hälsa på arbetsplatsen att göra. Allt från ledarskap och arbetstimmar till det sociala på kontoret.

Hur identifierar man bra eller dålig psykosocial miljö?

Vanliga effekter av en positiv psykosocial arbetsmiljö kan vara hög produktivitet, högt engagemang, få uppsägningar och en stark teamkänsla. Du kanske har en känsla för hur ni ligger till inom dessa områden, men om du vill se efter hur ni verkligen ligger till kan du investera i verktyg för att mäta dem. 

Men för att förstå vad det innebär att bygga en positiv arbetsmiljö, behöver du även titta på hur det kan se ut när den inte är på topp.

En sak som ofta är involverad vid negativ arbetsmiljö är stress. Höga nivåer av stress kommer ofta när kraven och förväntningarna på dina medarbetare inte stämmer överens med deras förmåga. Men det kan också vara väldigt individuellt. Kortvarig stress är inte boven här, utan det är när stressen blir långvarig som den försämrar hälsan, produktiviteten och minskar välmåendet.

Exempel på situationer som kan orsaka långvarig stress:

  • Man känner sig ensam på jobbet, att man inte har någon att prata med.
  • Man känner sig otrygg på grund av exempelvis dåligt ledarskap.
  • Kraven och förväntningarna är för höga.
  • Särbehandling eller mobbning.

Det kan vara svårt att veta hur ditt företag ligger till på skalan, eftersom det inte alltid kommer fram hur medarbetarna mår innerst inne. Eftersom det är så individuellt, och arbetsmiljön kan se så olika ut på olika arbetsplatser, så är det smartaste sättet att prata med dina medarbetare.

Wästbygg förbättrar sin arbetsmiljö genom pulsundersökningar

Arbetsmiljön i byggbranschen har länge varit ett hett diskussionsämne, ofta med inriktning på jämställdhet och likabehandling. För Wästbygg är det här viktiga områden, och för att bygga en rättvis och positiv arbetsmiljö, valde man att använda sig av Winningtemp. Efter endast en pilotomgång märktes de positiva effekterna.

Vårt stora fokus på likabehandling har varit extremt roligt att följa, då vi gör mycket inom området och har en hög ambitionsnivå. Från att upplevelsen varit spretig ser vi nu, efter en större kommunikations- och utbildningsinsats, att upplevelsen blivit betydligt bättre, säger Anders Jansson, HR-chef på Wästbygg. Målet är att vidareutveckla oss och bli branschens bästa arbetsgivare. Vi kan direkt mäta detta i Winningtemp och ligger i de senaste mätningarna väldigt bra till jämfört med konkurrenter.

Läs mer om Wästbyggs arbetsmiljö här >

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?