Lunch & Learn

Framgångsrika nyckeltal

Hur kan nyckeltal kan hjälpa HR? Det ska vi dyka närmare i tillsammans med Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet.

Registerera dig här
Author:
Tina Ekström
Date Published:
February 22, 2023
Episode details:
Episode
49
Length:
mins
Key takeaways
vidyard tag
About the episode
About the episode
About the episode
About the episode

Vilka är de viktigaste nyckeltalen i en attraktiv och hållbar organisation? Det kommer vi gräva djupare i tillsammans med Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet.

Tillsammans pratar vi närmare om de tre delar som välmående organisationer har gemensamt. Vilka branscher ligger i framkant och vad gör dom?

Key takeaways
Key takeaways
Key takeaways
Key takeaways
 • Storlek på arbetsgrupp, goda arbetsvillkor och marknadsmässiga löner är grundförutsättning i välmående organisationer.
 • En jämställd organisation har lägre sjukfrånvaro och mindre personalomsättning.
 • Inkludering och jämställdhet är ett medel för att nå framgång.
 • Och slutligen: stirra dig inte blind på kostnader, utan se till värdet och vad det faktiskt ger.
 • Key strategies that will help you win the war for talent in 2022, like hiring for cultural fit rather than just experience, being diligent about following up after a contract proposal, and being attentive during the pre-onboarding phase.
 • Key strategies that will help you win the war for talent in 2022, like hiring for cultural fit rather than just experience, being diligent about following up after a contract proposal, and being attentive during the pre-onboarding phase.
 • Key strategies that will help you win the war for talent in 2022, like hiring for cultural fit rather than just experience, being diligent about following up after a contract proposal, and being attentive during the pre-onboarding phase.
About the author

Tina Ekström

Lunch & Learn

Framgångsrika nyckeltal

Hur kan nyckeltal kan hjälpa HR? Det ska vi dyka närmare i tillsammans med Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet.

Author:
Författare
Tina Ekström
Date Published:
Datum:
February 22, 2023
Episode details:
Avsnitt:
Episode
49
Length:
Längd:
mins
About the episode

Vilka är de viktigaste nyckeltalen i en attraktiv och hållbar organisation? Det kommer vi gräva djupare i tillsammans med Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet.

Tillsammans pratar vi närmare om de tre delar som välmående organisationer har gemensamt. Vilka branscher ligger i framkant och vad gör dom?

Key takeaways
 • Storlek på arbetsgrupp, goda arbetsvillkor och marknadsmässiga löner är grundförutsättning i välmående organisationer.
 • En jämställd organisation har lägre sjukfrånvaro och mindre personalomsättning.
 • Inkludering och jämställdhet är ett medel för att nå framgång.
 • Och slutligen: stirra dig inte blind på kostnader, utan se till värdet och vad det faktiskt ger.
About the author

Tina Ekström