Lunch & Learn

Hur skapar man en inkluderande arbetsmiljö?

Hur skapar man en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och värdefull? I nästa Lunch & Learn ger vi er verktyg för att jobba med inkludering. Vi kollar närmare på hur man skapar känslan av gemenskap och hur man kan bygga hållbara relationer mellan medarbetare som har olika bakgrunder och erfarenheter.

Registerera dig här
Author:
Date Published:
August 23, 2023
Episode details:
Episode
54
Length:
45
mins
Key takeaways
vidyard tag
About the episode
About the episode
About the episode
About the episode

Hur skapar man en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och värdefull? I nästa Lunch & Learn ger vi er verktyg för att jobba med inkludering.Vi kollar närmare på hur man skapar känslan av gemenskap och hur man kan bygga hållbara relationer mellan medarbetare som har olika bakgrunder och erfarenheter.

Key takeaways
Key takeaways
Key takeaways
Key takeaways

-         Inkludering består av 4 delar:

1.      känna sig respektfullt och rättvist bemött.

2.      känna gemenskap och samtidigt känna sig sedd somindivid.

3.      öppet och tryggt diskussionsklimat – att kunna varasig själv fullt ut.

4.      möjlighet att utvecklas på jobbet.

-         Prata positivt kring inkludering och bjud inmedarbetarna till diskussion; ”vad vill vi ha för kultur?”, ”Hur ska vi nåmålet?”,  ”Hur känner vi gemenskap?”

-         Medarbetarnas upplevelse av inkludering är detviktigaste

-         Slutligen: Prioritera inkludering innanproblemen uppstår, det finns bara vinster att ha en inkluderande företagskultur.

  • Key strategies that will help you win the war for talent in 2022, like hiring for cultural fit rather than just experience, being diligent about following up after a contract proposal, and being attentive during the pre-onboarding phase.
  • Key strategies that will help you win the war for talent in 2022, like hiring for cultural fit rather than just experience, being diligent about following up after a contract proposal, and being attentive during the pre-onboarding phase.
  • Key strategies that will help you win the war for talent in 2022, like hiring for cultural fit rather than just experience, being diligent about following up after a contract proposal, and being attentive during the pre-onboarding phase.
About the author

Lunch & Learn

Hur skapar man en inkluderande arbetsmiljö?

Hur skapar man en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och värdefull? I nästa Lunch & Learn ger vi er verktyg för att jobba med inkludering. Vi kollar närmare på hur man skapar känslan av gemenskap och hur man kan bygga hållbara relationer mellan medarbetare som har olika bakgrunder och erfarenheter.

Author:
Författare
Date Published:
Datum:
August 23, 2023
Episode details:
Avsnitt:
Episode
54
Length:
Längd:
45
mins
About the episode

Hur skapar man en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och värdefull? I nästa Lunch & Learn ger vi er verktyg för att jobba med inkludering.Vi kollar närmare på hur man skapar känslan av gemenskap och hur man kan bygga hållbara relationer mellan medarbetare som har olika bakgrunder och erfarenheter.

Key takeaways

-         Inkludering består av 4 delar:

1.      känna sig respektfullt och rättvist bemött.

2.      känna gemenskap och samtidigt känna sig sedd somindivid.

3.      öppet och tryggt diskussionsklimat – att kunna varasig själv fullt ut.

4.      möjlighet att utvecklas på jobbet.

-         Prata positivt kring inkludering och bjud inmedarbetarna till diskussion; ”vad vill vi ha för kultur?”, ”Hur ska vi nåmålet?”,  ”Hur känner vi gemenskap?”

-         Medarbetarnas upplevelse av inkludering är detviktigaste

-         Slutligen: Prioritera inkludering innanproblemen uppstår, det finns bara vinster att ha en inkluderande företagskultur.

About the author