Pulsmätningsverktyg

Det är viktigt att ge medarbetarna en röst, det skapar engagemang och ökar prestationen hos dina medarbetare. Så hur ger man alla medarbetare möjligheten att komma till tals? Ett sätt är att skaffa ett pulsmätningsverktyg. Med rätt verktyg kan man enkelt följa upp och agera på sina medarbetares feedback.
Ladda ner rapporten

Hur det ser ut idag

Det finns många sätt för företag att lära känna sina medarbetare. Medarbetarsamtal, sociala medier, och kanske det vanligaste, årliga undersökningar. Problemet med årliga undersökningar är att du endast får in åsikter en gång per år, och det kan ta så lång tid att sammanställa resultaten att de hinner bli oaktuella när resultaten väl presenteras.

Många företag har därför valt att sluta med de årliga medarbetarundersökningarna och gått över till kontinuerliga pulsundersökningar. På så sätt kan de få in aktuella åsikter, ställa djupgående följdfrågor och kontinuerligt bemöta utmaningar på arbetsplatsen.

Men för att lyckas mäta och automatisera behövs det rätt pulsmätningsverktyg.

Varför ska man använda pulsmätningsverktyg?

Med ett pulsmätningsverktyg kan du få frågor, svar och insikter samlat på ett och samma ställe. Beroende på vilket verktyg du väljer så kan du också få hjälp att automatisera utskick, och sammanställa svaren i lättöverskådliga grafer som du enkelt kan mäta och dra nyttiga insikter från.

En bonus med ett pulsmätningsverktyg är att du kan öppna upp en intern “visselblåsar-kanal”. Där kan du förhindra oväntade utspel och istället erbjuda en plattform som hjälper medarbetare att kommunicera med mer integritet och effektivitet.

Att försöka sköta allt detta manuellt leder till onödig tid och administration som HR-personerna istället hade kunnat lägga på att höja engagemanget och välmåendet i organisationen. Just därför behöver du välja rätt pulsmätningsverktyg som förenklar processerna och låter dina medarbetare lägga tid på det de gör bäst.

Framtidskoncernen bytte pulsmätningsverktyg för att öka engagemanget

Fastighetskoncernen Framtiden använde tidigare enkäter för att mäta välbefinnandet och engagemanget hos medarbetarna, men i de värsta fallen tog det två år innan insikterna nådde ledningen, och hela processen kändes långsam och oeffektiv.

Med Winningtemp får vi mycket snabbare återkoppling och kan vidta åtgärder direkt och regelbundet. Vi valde Winningtemp eftersom det är viktigt med forskningsbaserade frågor, och det var enkelt att använda och administrera. Vi ser redan exempel på hur våra chefer stärker sitt ledarskap, vi kan identifiera problem snabbare och vi får siffror som bekräftar känslan av hur bra det går, säger Linda Björk, HR-chef på Framtidenkoncernen

Läs mer om Framtidens val av verktyg >

Hur Winningtemp hjälper till

Winningtemp är en plattform som hjälper ditt företag att “ta tempen” bland dina medarbetare med hjälp av pulsundersökningar. Vi använder områden och frågor baserade på den senaste forskningen, som du kan skicka ut automatiskt till dina medarbetare. Resultaten sammanställs sedan till insikter inom 14 nyckelområden, och vår avancerade AI ger dig forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in.