Resources
Blog

Arbetsglädje

Annie Ringefors
May 17, 2023
Minutes
Arbetsglädje

Vad är arbetsglädje och hur får vi mer av det?

Att glada medarbetare leder till högre produktivitet och omsättning är nog ganska självklart. Men hur definierar vi egentligen arbetsglädje? Och hur kan ledare ge rätt förutsättningar för att medarbetarnas arbetsglädje ska öka?

Sverige är ofta i topp när det kommer till mätningar av glädje. Men även om tillfredsställelse i jobbet och glädje inte nödvändigtvis går hand i hand, så är ens arbetsglädje en stark indikator på hur väl du trivs även i övriga livet. 

Men trots att undersökningarna visar att vi är glada i Sverige, så finns det saker som skaver på jobbet. Enligt en undersökning från Sifo är 32% av svenska anställda stressade på jobbet, vilket kan bero på en ohållbar arbetsmängd, otrevlig arbetskultur eller dåligt ledarskap. 

Målet för dig som arbetsledare är att öka arbetsglädjen och att bibehålla den även genom pandemi och andra oroligheter som sker utanför vår kontroll. Det är en bra idé, inte bara för medarbetarnas välmående, utan också eftersom lyckliga medarbetare presterar bättre, och kan därmed bidra mer till företagets viktiga affärsmål.

Men låt oss börja med att definiera vad arbetsglädje faktiskt är.

Vad är arbetsglädje?

Kort beskrivet handlar arbetsglädje om att känna lycka, tillfredsställelse och motivation i sitt arbete. En känsla av att man gör meningsfulla och roliga saker på jobbet, man trivs med sina kollegor och uppskattar sin arbetsmiljö.

Enligt föreläsaren Tomas Eriksson, som besökte vår Lunch & Learn för att prata om ämnet, kan arbetsglädje beskrivas på ett relativt enkelt sätt.

  • Jag tänker att arbetsglädje grundar sig i omtanke och trygghet. Det som alla arbetsplatser med hög arbetsglädje har gemensamt är att alla bryr sig om varandra. Givetvis kan du krydda med saker som lekar, höga mål, en schysst arbetsmiljö, men om inte omtanken och en underliggande trygghet finns så kan vi aldrig bli så lyckliga i vårt jobb som vi skulle kunna. 

Vad som kännetecknar arbetsglädje för just dina medarbetare är svårt att säga. Alla får inte positiv energi av samma saker, så därför är det så viktigt att du förstår dina medarbetare genom att prata med dem och lyssna på dem.

“Det som alla arbetsplatser med hög arbetsglädje har gemensamt är att alla bryr sig om varandra”

Vilka positiva effekter får man av hög arbetsglädje?

Så vad händer när du lyckas öka arbetsglädjen bland dina medarbetare? Forskningen är tydlig här - Hög arbetsglädje leder till många positiva effekter både på ens mående och på ens prestation.

  • Ökad produktivitet: När dina medarbetare är lyckliga och engagerade i sitt arbete så blir de mer produktiva och effektiva i sina arbetsuppgifter. Vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget.
  • Bättre hälsa: När man är lycklig på jobbet tenderar stressen att minska. Och stress är ju faktiskt ett av de största problemen som håller arbetsglädjen nere. Kan du lära dina medarbetare att kontrollera sina stressnivåer kommer deras fokus och glädje öka, tillsammans med den psykiska hälsan.
  • Ökad lojalitet och engagemang: Att öka arbetsglädjen är ett av dina bästa strategier för att behålla dina bästa talanger. När en medarbetare är nöjd och tillfreds på jobbet så blir man oftast mer lojal till sin arbetsgivare, och företaget som helhet. Det leder då till ökad motivation och lägre personalomsättning.
  • Bättre samarbete och innovation: När dina medarbetare trivs på jobbet ökar oftast deras förmåga att samarbeta och innovera. Det blir mindre fokus på stress eller negativa tankar och det frigörs mental energi att lägga på relationer och att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Hur ökar man arbetsglädjen?

Det finns givetvis flera sätt att öka arbetsglädjen, och återigen är huvudsaken att du känner dina medarbetare för att förstå vad de värdesätter. Men här är några tips som fungerar bra på många arbetsplatser runt om i världen.

  • Skapa en positiv arbetskultur: En positiv arbetskultur kan innebära en välkomnande och stöttande miljö, tydliga och meningsfulla mål, och en trygg och hälsosam arbetsplats. Lägger du fokus på att  bygga en positiv arbetskultur så kan du räkna med att arbetsglädjen ökar i samma takt.
  • Ge feedback och uppmuntran: Vi alla har grundläggande behov att känna oss sedda och bekräftade. Så du som ledare har ett ansvar att bygga en positiv feedbackkultur. Ge konstruktiv feedback, och framför allt, ge beröm och belöna dina medarbetare när det går bra, och visa hur mycket du uppskattar deras arbetsinsatser.
  • Skapa utmaningar och möjligheter till utveckling: Majoriteten av medarbetare vill känna att de utvecklas på jobbet. Att ge lagom utmanande uppgifter och skapa möjligheter till lärande ökar motivationen, och därmed arbetsglädjen.

Hur hanterar man arbetsglädje under distansarbete?

En av de största utmaningarna under de senaste åren har givetvis varit pandemin, och hur den har påverkat våra arbetssätt. Så, hur kan du skapa hållbar arbetsglädje i en tid då många jobbar hemifrån stora delar av sina arbetsveckor?

Enligt Tomas Eriksson är det en svår uppgift, men huvudsaken är att alla känner sig inkluderade och som att de inte missar alltför mycket av att inte vara på kontoret.

  • Vi behöver fortsätta ha våra fikapauser tillsammans, där vi inte nödvändigtvis inte pratar om jobbet, men där vi connectar och förstår varandra bättre. Många var duktiga på att använda onlineverktyg och fortsätta “fika-snacket” i början av pandemin, men har sen tappat det. Men det är viktigt att fortsätta hålla i även de typerna av samtal!

Winningtemp kan hjälpa dig på vägen

Visste du att arbetsglädje går att mäta? 

Winningtemp-plattformen skickar ut pulsundersökningar automatiskt och samlar in svar som är helt anonyma. Mät områden som “Ledarskap”, “Arbetsglädje” och "Meningsfullhet" och se exakt var det finns förbättringspotential. Vår avancerade AI gör om svaren till insikter och presenterar allting i enkla och snygga dashboards. Plus att du får forskningsbaserade förslag på åtgärder inom de områden som visar negativa trender. 

Klicka här om du vill veta hur Winnigtemp kan hjälpa er

About the author
Annie Ringefors

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.