Resources
Blog

Uppskattning på jobbet

James Caldecott
November 21, 2022
2
Minutes
Uppskattning på jobbet

4 sätt att visa uppskattning på jobbet. 

Den vanligaste definitionen av att visa uppskattning på jobbet, är när en chef lyfter medarbetarens insats och sen ger en belöning, det kan vara en bonus eller presentkort. Det är fint men ganska kortsiktigt. Uppskattning handlar inte om att ge bort pengarna, det handlar om att få folk att känna sig sedda, hörda och respekterade, både av organisationen och av varandra. Att ge uppskattning är grunden i en välmående företagskultur.

När grunden finns där är fördelarna enorma. Enligt Deloitte ökar medarbetarnas engagemang, produktivitet och prestation med 14% i organisationer där man visar uppskattning, så låt oss prata om hur du kommer dit.

1 – Skapa en feedbackkultur

Ett sätt att visa uppskattning på jobbet är att kontinuerligt samla in dina medarbetares feedback och agera på resultatet (läs vår guide om hur man bygger en feedback-kultur), för detta krävs ett bra verktyg för medarbetarundersökningar. 

När dina medarbetare ser att deras feedback bidrar till förändring, känner de sig uppskattade som individer. (Det är därför som Winningtemp-kunder kan se en genomsnittlig ökning på 21 % i ökat engagemang bland sina medarbetare.)

Viktiga komponenter när man samlar in feedback:

  • Feedback måste levereras i rätt tid och vara relevant och fokuserat på saker som rör medarbetarnas vardag. Den årliga undersökningen tenderar att bli väldigt övergripande kring engagemang och nöjdhet. Det är intressant men i praktiken inte särskilt användbart för att driva förändringar i realtid.
  • Svarsfrekvensen måste vara hög. Att visa uppskattning på jobbet innebär att varje medarbetares röst måste höras – inte bara de som är villiga att svara på din undersökning. Längden är en viktig faktor: svarsfrekvensen minskar med 40 % för enkäter som tar över 10 minuter. 
    (Läkemedelsledaren Bayer har en svarsfrekvens på 90% med Winningtemps pulsundersökningar. Årliga undersökningar får vanligtvis 50% eller mindre).
  • Du måste visa dina medarbetare att deras feedback är viktig genom att agera på den. Upplever inte dina medarbetare att du lyssnar på dem, kommer du inte få ta del av deras nödvändiga feedback. 

När dessa 3 punkter är avcheckade så har du skapat en kultur där varje individ påverkar och i grund och botten är det vad uppskattning handlar om.

2 – Värdefulla medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för medarbetare och chefer att dela sina perspektiv och utmaningar i. Men det krävs att båda parter tar ägarskap för att samtalet ska bli en användbar grund att bygga vidare på. 

Dels handlar det om att utbilda chefer och se till att de har rätt verktyg för att styra meningsfulla samtal (eller så kan man ladda upp med vår blogg om hur man ska tänka inför ett medarbetarsamtal).

Genom att anteckna frågor, mål, framsteg och överenskommelser blir det lättare att gå vidare. För det krävs ett bra verktyg så att man enkelt kan bygga vidare på det som sägs. När medarbetarsamtalen blir värdefulla för båda sidor, så blir de en av de bästa kanalerna att visa uppskattning i. 

3 – Uppmuntra medarbetare att visa varandra uppskattning

Starka relationer på arbetsplatsen är avgörande för samarbete, produktivitet och engagemang. Enligt Harvard Business Review är dessa starka band beroende av att kollegor visar varandra uppskattning:

“Our desire to feel seen, heard, and recognized is fundamentally human. As a species, we’ve evolved to place enormous value on our relative roles and relationships to other group members. Not feeling valued for your contributions or sensing that your value isn’t acknowledged by others in your group activates the stress response and feels like a threat.”

Tänk tillbaka på din skoltid: de flesta ville vara populära och att läraren skulle uppmärksamma dem. Arbetsplatser är inte mycket annorlunda. Det finns en grundläggande drivkraft i att uppmärksammas av kollegor och inte bara chefen. 

För att bygga en kultur med uppskattning på jobbet måste den alltså komma både uppifrån och i sidled.

4 – Visa uppskattning inför hela bolaget

Forskning från RewardGateway visar att det främsta problemet som får medarbetare att känna sig ouppskattade är när man inte uppmärksammas för det man gör av andra människor. 

Att uppmärksammas av en kollega känns underbart, men dessa ögonblick bör också uppmärksammas ut i hela organisationen. Det är där tekniken kan skapa större möjligheter när det kommer till att visa uppskattning på jobbet. Plötsligt är det inte bara din direkta kollega som visar uppskattning för ditt grymma arbete; det är 100 personer spridda över hela företaget. 

Det här är även ett bra sätt att bygga broar till andra avdelningar och skapa en starkare kultur globalt. Och eftersom många väljer distansarbete och företag blir mer globala, så finns det en stor vikt i att skapa en stark kultur där man uppmärksammar varandra. 

Winningtemps plattform skapar en kultur där man enkelt kan visa uppskattning mot en kollega men även inför hela bolaget. Alla i företaget kan interagera genom att gilla beröm eller lägga till kommentarer. Och det finns också en poängtavla som ger en översikt i realtid av mängden uppskattning (vem sporras inte av lite sund konkurrens?).

Det betyder att när någon förtjänar att uppmärksammas så behöver inte det hållas inom teamet eller mellan individer – när dina medarbetare gör något värt att fira kan alla fira med dem.

Ladda ner vår guide om hur man skapar en feedbackkultur >

James Caldecott is the UK Head of Sales at Winningtemp. He joined the business in early 2021 and has experience heading up sales functions across a wide range of technology businesses. At Winningtemp, James and his team focus on growing the UK market by educating businesses on immediate issues such as ensuring mental health, stress, and overall wellbeing is monitored proactively, all within a safe environment. Positive and negative trends are all triggered by real-time data and this is essential to creating strong high spirited workplaces. Outside of work, James is on his third attempt at training for the London Marathon in October, that’s if it goes ahead…

About the author
James Caldecott

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.