Medarbetarenkät

En medarbetarenkät är så mycket mer än en årlig insats för att stämma av att allt ser okej ut. De mest framåtlutade bolagen förstår kraften i att mäta välmående hos sina medarbetare och säkerställa att alla har verktygen de behöver för att prestera på topp.

Download report

Vad är syftet med en medarbetarenkät?


Syftet med en medarbetarenkät kan variera beroende på företagets affärsmål. Vissa vill fokusera på ledarutveckling, företagsstyrning eller fånga upp dina anställdas åsikter och feedback. Men enligt forskningen finns det ett syfte som gynnar företag mer än andra; Att bidra till medarbetarnas välmående.
'

  • Välmående medarbetare som känner ett starkt förtroende för sin arbetsgivare kommer generera positiva resultat för verksamheten och dess tillväxt.
  • Företag med högt medarbetarengagemang är 21% mer lönsamma.
  • Företag som skapar en positiv medarbetarupplevelse upplever en minskad personalomsättning och 4 gånger högre lönsamhet.
  • Lyckliga människor är 12% mer produktiva

En investering i dina medarbetares välmående är alltså en investering i din organisations tillväxt.

Årlig medarbetarenkät vs pulsundersökning


Idag har medarbetare högre krav än tidigare generationer. Känslan av att bli hörd och känna att ens åsikter blir tagna på allvar är viktigare än någonsin. Och det är här årliga medarbetarenkäter blir ett problem. Om du bara frågar dina medarebetare hur de mår och hur de ser på arbetsplatsen en gång per år, så kommer de knappast känna sig lyssnade på.

Så du behöver skapa en agil kultur, där åsikter tas in, cheferna tar del av dem och skapar sedan en åtgärdsplan. Först då kommer alla känna sig hörda och att de gör skillnad. Det gör du genom att använda frekventa medarbetarenkäter, eller pulsundersökningar, istället för årliga undersökningar.

  • Du kommer kunna hantera problem innan de blir för stora, eller medarbetare säger upp sig.
  • Du kommer bevisa att du lyssnar på dina medarbetare och tar deras åsikter på allvar.

  • Du kan öka medarbetarengagemanget och få fram åsikter som leder till möjligheter du inte hade upptäckt annars.

Hur du använder din medarbetarenkät?


Att ställa frågorna till dina medarbetare är bara halva ekvationen. För att bygga en framgångsrik, välmående kultur behöver du följa upp genom att faktiskt använda dig av de värdefulla svaren medarbetarna ger dig och visa att du lyssnar. 

Skapa en åtgärdsplan utifrån insikterna från dinmedarbetarenkät, och presentera den för dina medarbetare. De kommer känna sig lyssnade på, och de kommer inse att de är en del av företaget, vilket gör att de kommer att arbeta hårdare för att hjälpa företaget nå framgång.

Om du inte förstår svaren du får in, eller om du vill gräva djupare, så är det smart att välja ett verktyg där du kan ställa följdfrågor. Först då kan du komma till kärnan, så att du faktiskt löser roten av problemet när du väljer dina åtgärder.

NA-KDs skifte från årliga till frekventa medarbetarenkäter


Ett exempel på företag som gått från årliga medarbetarenkäter till mer moderna medarbetarenkäter är NA-KD.

2019 ville Fast fashion-bolaget NA-KD öka sin satsning på HR och valde Winningtemp som sitt verktyg för att stärka medarbetarengagemanget och få koll på sina medarbetares välmående med hjälp av frekventa medarbetarenkäter.

Resultatet har blivit att majoriteten av de 14 områdena i plattformen har en positiv utvecklingskurva, och de anställda upplever en högre glädje på arbetsplatsen. De känner sig mer delaktiga i företagets framgång, vilket har gjort det lätt att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Läs mer om NA-KDs satsning här >

TA REDA PÅ HUR WINNINGTEMP KAN HJÄLPA DITT TEAM

Ett område som medarbetarnas välmående kan kännas diffust och det kan vara krångligt att mäta en eventuell förbättring av välmåendet. Men det är exakt det som Winningtemp hjälper till med. Winningtemp är en plattform som hjälper dig att “ta temperaturen” på hur dina medarbetare mår, höja deras engagemang och göra mätbara prestationsförbättringar.

Genom att automatisera hela processen och ta hjälp av AI för att skicka ut medarbetarenkäter och passande följdfrågor. Resultaten sammanställs sedan till insikter oxh du får forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in.

Interested in Winningtemp

If you want to learn more about how Winningtemp can help you improve your employee engagement, why not have a look at our tool in action?