Blås i visselpipan! Hur ett system för visselblåsare stärker företagskulturen

by
Carl Jacobsson
February 10, 2022
3 MIN READ
Blås i visselpipan! Hur ett system för visselblåsare stärker företagskulturen

Termen “Visselblåsare” är ett kontroversiellt ord i dagens mediala samhälle. Ofta tänker man på stora profiler och politiskt laddade rättsfall. Men när man tittar närmare, så beskriver oftast fallen en bristningsgräns som har nåtts.

Det handlar ju trots allt inte om en signal som varnar om jordens undergång. Visselblåsningens syfte är att rikta uppmärksamheten mot en specifik plats eller ett specifikt problem. Men när visselblåsningen sker utan företagets vetskap, kan det uppstå trubbel. Så vad är lösningen?

Genom att öppna upp en intern “visselblåsar-kanal”, kan företag faktiskt förhindra oväntade utspel, och istället utnyttja en gratis resurs som hjälper medarbetare att kommunicera med mer integritet och effektivitet.

Det här är en viktig nyckel för hållbara organisationer. Det blir en plats där ni kan lyssna på era medarbetare och samla in viktiga åsikter. Därför har vi på Winningtemp nyligen utvecklat en portal för visselblåsning inuti Winningtemp-plattformen. Du kan läsa mer om portalen här.

Se visselblåsning som en chans att bygga engagemang

Ett sätt att mäta medarbetarengagemanget på arbetsplatsen, är att undersöka hur många anställda som ser företaget som “sitt eget”.

Genom att blåsa i den berömda visselpipan när de ser något tjänstefel eller dåligt uppförande, ger de företaget en möjlighet att ställa saker och ting till rätta. Företaget får chansen att åtgärda problemet innan varumärket eller förtroendet hos kunder och investerare tar skada.

Se visselblåsare som medarbetare som skyddar företagets intressen, snarare än direkta hot.

Här har du som ledare ett viktigt beslut att ta, som kommer att avgöra hur företagskulturen upplevs den kommande tiden. Ska du ta tillfället i akt och välkomna att åsikter luftas i din verksamhet, eller ska du lägga locket på och tysta dina anställda?

Incidenter som involverar visselblåsning är nämligen mycket känsliga. De kan handla om sexuella trakasserier, diskriminering, eller rapportering om vårdslöst beteende som kan leda till avskedning. Du bygger ett äkta förtroende genom att uppmana dina medarbetare att komma fram (anonymt) och sen snabbt agera och utföra konkreta handlingar som besvarar problemet som har belysts. Högre förtroende leder i sin tur till högre engagemang i alla led.

Varför det är bra för ditt varumärke att bygga en kultur kring visselblåsning?

Dina medarbetares syn på företaget skiljer sig rejält beroende på om ni har en kanal för visselblåsning eller inte. Sociala medier, och sidor som Glassdoor, har tvingat fram mer transparens i hur företag hanterar interna angelägenheter. Om situationer medvetet ignoreras, kommer det snabbt läckas ut till allmänheten. Processerna som sätts upp för att adressera problem visar för medarbetarna att deras röster blir hörda, och det kommer att reflekteras i hur de pratar utåt om företaget.

Att introducera en “visselblåsar-kanal” är en av de mest meningsfulla handlingar en organisation kan göra för att stärka arbetsgivarvarumärket. Det signalerar till de anställda att när någonting dyker upp som hotar deras personliga säkerhet eller integritet, så har de företagets stöd, och vågar höja rösten.

Skapa en kultur baserad i etik och moral

Det här kanske är uppenbart, men när företaget har ett internt system för visselblåsning, skapas en förväntan på att medarbetarna bör rapportera in dåligt uppträdande när de ser det. Alltså signalerar det att ett sådant beteende inte tolereras på arbetsplatsen. Då skapar du en kultur som attraherar talanger med samma värderingar, och de som stannar kvar på företaget kommer att dela företagskulturens synsätt.

Utforska Winningtemp  Vill du samla in feedback mer effektivt och höja dina medarbetares  arbetsglädje? Boka en demo!


Visselblåsning har även ekonomiska fördelar

Det här hade du kanske inte koll på. Men forskningen visar faktiskt att företag med interna visselblåsar-system är mer lönsamma. I en rapport från 2020, “Evidence on the Use and Efficacy of Internal Whistleblowing Systems,” visade resultatet att företag med interna system för visselblåsning, tjänade en högre “return on assets” än bolag som saknade system eller hade underutvecklade system.

Intern visselblåsning kan leda till ekonomiska vinster på följande sätt:

  1. Starkare varumärke. Genom att fånga in överträdelser och olagliga aktiviteter tidigt och ofta, kan företag skydda sig mot publika skandaler som skadar förtroendet för varumärket, både från investerare och kunder. En stor skandal kring ett varumärke kan ge bestående skador. Nya undersökningar från Harvard Business School visar att aktiepriset går ner i snitt 0.7% när nyheter om oetiska aktiviteter når offentligheten, och 1.1% när händelsen påverkar företagets kunder.    
  1. Lägre advokatkostnader varje år. Företag behöver inte gå med i så många rättsliga strider som man gör. Resurserna borde istället användas på aktiviteter som bidrar till företagets tillväxt.
  1. Lägre risk för stöld. Med system för visselblåsning på plats, är det större chans att incidenter kring stöld och förskingring blir rapporterade. I flera länder är dessa incidenter vanligare än man tror. En studie från 2015 visade att organisationer i USA med färre än 500 medarbetare förlorade i snitt 280,000 dollar per år på grund av förskingring.  

Se det så här; kontrollerad visselblåsning hjälper dig att lindra många olika ekonomiska risker, som annars hade kunnat haft förödande konsekvenser.

Chefens favoritverktyg

“The Iceberg of Ignorance” är en populär teori inom ledarskap och förvaltning. Den menar att i företag där ett system för feedback från medarbetarna fattas, så vet de anställda om 100% av problemen som berör personalen. Handledare har koll på 74% av problemen, mellanchefer har bara koll på 9% av problemen, och de högsta i ledningen har koll på endast 4% av problemen.

Om du har problem med visselblåsning, vill du vara säker på att du kommer så nära 100% som möjligt. Vägen dit går genom förtroendeingivande feedback-kanaler för visselblåsning.

Boka en demo med oss så kan vi visa exakt hur vårt integrerade medarbetarfeedback-system fungerar, och hur det kan hjälpa er att bygga en välmående arbetsplats, undvika ekonomiska risker och öka er tillväxt med engagerade medarbetare.

Är du redan kund hos oss? Hör av dig till vår Customer Success Manager!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!
Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!

Winningtemp är nu certifierade för ISO 27001 och ISO 27701! Vi har alltid försäkrat att din data är säker, och nu har vi certifieringen som bevisar det! Detta innebär att vi följer standard för bästa praxis för att skydda din information och hålla din data privat. Dessa standarder är utvecklade av de bästa experterna inom informationssäkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 15, 2022
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet

Vad har de mest framgångsrika människorna gemensamt? Den här fängslande frågan ställde sig Stephen Covey i slutet av 1900-talet. Han intervjuade de mest framgångsrika människorna i världen, kombinerade resultaten med forskning och kom fram till 7 vanor som de allra flesta har gemensamt. “De 7 goda vanorna” blev en klassiker bland ledare världen över. I den här artikeln går vi igenom samtliga vanor, och hur du kan applicera dem för att bli en bättre ledare och medmänniska.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 14, 2022
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg

Det blir allt mer populärt att arbeta datadrivet med sin arbetskultur. Tack vare den senaste forskningen och teknologin kan du få siffror på medarbetarnas välmående och mäta insatserna kopplat till affärsmålen. I den här artikeln djupdyker vi i GetAccepts viktigastes framgångsnycklar med datadrivna verktyg.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 4, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.