Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

by
Hannah Wigren
September 9, 2019
3 MIN READ
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.
– Även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger Matilda Andersson på Winningtemp.

Lika naturligt med välmåendesiffror som resultatsiffror

När Matilda började arbeta på Winningtemp hade hon ingen aning om vad som låg framför henne. Hon såg ett enormt driv hos grundarna Pierre och Mathias och smittades av deras entusiasm. Hon förstod att det fanns en risk i att ansluta en startup i ett tidigt skede, men lockades av grundarnas storslagna planer som hon ville bli en del av.
– Jag har inte ångrat beslutet en sekund och det visade sig att jag kunde lita på min magkänsla, säger Matilda.

I Matildas roll som Customer Success Manager ingår att stötta kunder så att de får ut största möjliga värde av Winningtemp.
– Jag stöttar i uppstarten genom att planera införandet av Winningtemp tillsammans med kunden. Vidare guidar jag dem igenom en process som syftar till att hitta ett arbetssätt för att tillämpa Winningtemp i organisationen. När kunden har hittat sitt arbetssätt och det har blivit lika naturligt för dem att prata om välmåendesiffror som resultatsiffror, då är jag nöjd, säger hon.

Matilda kan urskilja stora skillnader i hur HR arbetar nu, jämförelsevis med två år tillbaka i tiden. När hon började på Winningtemp ville HR-avdelningar realisera Agil HR, men många organisationer var omogna när det kom till att arbeta med digitala medarbetarundersökningar i realtid.
– Många organisationer var omogna, men det fanns early adopters inom HR som hoppade på tåget och såg vinningen med att jobba agilt och digitalt. Idag är situationen helt annorlunda och även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger hon.

Guide Ledare skapar lönsamhet genom fokus på medarbetarupplevelse Hämta guiden här!

Framgångsfaktorer för HR

Den största utmaningen som Matilda har identifierat handlar om att arbeta proaktivt och aktivt med HR-frågor. HR har traditionellt har setts som en bifunktion, men i takt med att samhället utvecklas och medarbetares inflytande stärks, har HR-avdelningens auktoritet ökat. Att vara en attraktiv arbetsplats är A och O för att attrahera och behålla talanger. Om inte HR får mandat för att arbeta proaktivt med välmående lämnas något så viktigt som en organisations arbetsgivarvarumärke till slumpen. Matilda har identifierat två framgångsfaktorer för att skapa en HR-avdelning som möter de nya kraven.
– Organisationer som arbetar proaktivt och aktivt med HR-frågor har ofta ett stort mandat i ledningsgruppen. Vidare har företag som ligger i framkant ofta hittat eldsjälar i organisationen som hjälper till att sprida HR’s budskap, säger hon.

Matilda menar att det finns en tydlig koppling mellan HR och lönsamhet. Med digitala verktyg som Winningtemp kan HR-avdelningen arbeta datadrivet, vilket frigör tid som kan läggas på sådana insatser som skapar värde. Det innebär att HR kan påvisa hur deras arbete bidrar till affärsnytta. Detta skapar en snöbollseffekt, ju mer HR kan påvisa affärsnytta, desto mer inflytande kommer deras funktion att få.
– HR kan förbättra möjligheterna för en verksamhets medarbetare, vilket i sin tur leder till högpresterande organisationer. Genom att arbeta proaktivt med faktorer kopplat till välmående kan HR bidra till ökad lönsamhet, säger Matilda.

Avslutningsvis summerar Matilda vad som krävs för att skapa en modern HR-avdelning.
– För det första måste det finnas stöd i ledningsgruppen, utan stöd uppifrån är det svårt att få hela organisationen att lyssna. Man måste också förstå vikten av proaktivt arbete och digitala verktyg. Slutligen behöver man vara lyhörd för vad medarbetarna vill och önskar kombinerat med ett affärstänk, menar Matilda.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!
Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!

Winningtemp är nu certifierade för ISO 27001 och ISO 27701! Vi har alltid försäkrat att din data är säker, och nu har vi certifieringen som bevisar det! Detta innebär att vi följer standard för bästa praxis för att skydda din information och hålla din data privat. Dessa standarder är utvecklade av de bästa experterna inom informationssäkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 15, 2022
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet

Vad har de mest framgångsrika människorna gemensamt? Den här fängslande frågan ställde sig Stephen Covey i slutet av 1900-talet. Han intervjuade de mest framgångsrika människorna i världen, kombinerade resultaten med forskning och kom fram till 7 vanor som de allra flesta har gemensamt. “De 7 goda vanorna” blev en klassiker bland ledare världen över. I den här artikeln går vi igenom samtliga vanor, och hur du kan applicera dem för att bli en bättre ledare och medmänniska.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 14, 2022
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg

Det blir allt mer populärt att arbeta datadrivet med sin arbetskultur. Tack vare den senaste forskningen och teknologin kan du få siffror på medarbetarnas välmående och mäta insatserna kopplat till affärsmålen. I den här artikeln djupdyker vi i GetAccepts viktigastes framgångsnycklar med datadrivna verktyg.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 4, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.