Hur coronapandemin påverkar medarbetarnas psykiska hälsa och välbefinnande

by
Camilla Hällström
December 16, 2020
3 MIN READ
Hur coronapandemin påverkar medarbetarnas psykiska hälsa och välbefinnande

Covid-19 har inneburit en omställning på så många sätt. Trots att Sverige aldrig stängdes ned såsom många andra länder, har pandemin haft en stor inverkan på det dagliga livet. Distansarbete har blivit det nya normala för allt fler. Man har avstått från att träffa nära och kära. Och på flera andra sätt har livet blivit mer begränsat. Vilka är då de tänkbara effekterna av coronapandemin på psykisk hälsa och välbefinnande? Läs vidare för experttips.

Fler permitteringar och försvårande arbetsförhållanden

I princip alla medborgare har på ett eller annat sätt blivit påverkade av corona och rådande restriktioner.Permitteringar har ökat på grund av pandemins ekonomiska effekter. I april ökade antalet till över 25 000 permitteringar på en vecka, jämfört med 7000 i februari. Många människor vittnar om en stress och en oro kring att man inte vet någonting om framtiden. Och stress kan definieras just så, mängden förändringar som vi förväntas kunna hantera.Enligt SBC jobbar dessutom nu en av tre hemifrån. Medarbetare som hela sin karriär jobbat på kontor har abrupt fått lära sig vad distansarbete kräver.Många har även en svår situation som de behövt anpassa sig till. Det handlar om allt från distansarbetande föräldrar med små barn, som varit hemma mer än förr, till unga medarbetare som bor i trånga ettor där de hållit sig isolerade. Man har rekommenderats att avstå från att träffa nära och kära och många känner sig ensamma och stressade. Bristande rutiner och strukturer samt stillasittande kan också påverka den mentala hälsan.Så, vilka effekter har covid-19 på det psykiska välbefinnandet?Enligt en studiegenomgång av Folkhälsomyndigheten har den psykiska hälsan påverkats i flera länder. I de här länderna har karantänreglerna varit striktare än i Sverige. Då det finns ett samband mellan hur strikt karantänen är och det mentala välbefinnandet, är det rimligt att Sverige klarat sig lindrigare undan.Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) rapporterar ändå om omfattande potentiella effekter på den mentala hälsan. Att vi i Sverige inte suttit i en tvångskarantän betyder alltså inte att vi skulle vara besparade från att pandemin påverkar vårt välbefinnande.

Varför är medarbetares mentala hälsa viktig?

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar en god psykisk hälsa som “ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i”.Att arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa är inte bara ett företags skyldighet, utan det har också många fördelar. En god hälsa innebär högre produktivitet, ökat engagemang och lägre kostnader, till exempel i form av färre sjukdagar och lägre rekryteringskostnader.Givet att vi nu befinner oss i en pandemi, en situation som är helt ny för alla och där ingen har något svar, så är situationen prekär. Människor kan omöjligt leva under press, ovisshet och stress under en allt för lång tid. Därför är det viktigt att man som företagsledare funderar kring vilka insatser som kan göras för att avlasta och stötta medarbetare. Den kloka arbetsgivaren ser hela människan.Och kanske den viktigaste aspekten av dem alla; värdet av ett företag utgörs inte längre av dess inventarier. Värdet består av oss människor och den förmåga som finns att förvalta det mänskliga kapitalet.

Vad är psykisk ohälsa?

De här symtomen definierar psykisk ohälsa:

  • Känna ängsla, oro och ångest
  • Sömnsvårigheter
  • Må psykiskt dåligt under en längre tid

(Källa: 1177)Arbetsmiljöupplysningen nämner även psykiska besvär som depression och koncentrations- och kommunikationssvårigheter. Några av orsakerna till försämrad psykisk hälsa är en obalans mellan privat- och arbetsliv, för stor arbetsbörda med för liten kontroll, obelönat hårt arbete och minskad anställningstrygghet.Medarbetare som påvisar ett eller flera av de här symtomen lider inte automatiskt av psykisk ohälsa. Om symtomen förekommer så bör ett samtal kring medarbetarens välbefinnande initieras.

Utbrändhet och distansarbetets påverkan

En enkätstudie utförd vid Högskolan i Gävle visar att medarbetare som arbetar hemma mer frekvent upplever sig stressade och känner osäkerhet kring sin arbetsplats i organisationen. Och enligt en studie som LinkedIn kommissionerat och som omfattar distansarbetare i Storbritannien säger 86% att distansarbetet har haft en negativ inverkan på deras psykiska hälsa. Medarbetare pushar sig själva att bevisa sitt värde då de är rädda för att förlora sitt jobb, vilket ofta leder till utbrändhet.Den genomsnittliga kontorsarbetaren har dessutom ökat på sin arbetsmängd med 28% varje månad sedan de började arbeta på distans. Medarbetare känner sig nu pressade att vara online hela tiden - även utanför arbetstimmarna. Det här är en synnerligen kraftig indikation på att utbrändheten kommer att öka. Vår förmåga att stänga av tycks vara allt svårare.

Hur kan vi åtgärda problemen?

Det är helt klart att 2020 har haft en stor inverkan på en betydande del av medarbetarna. LinkedIn-studien här ovan visar att tre av fem (58%) ledare är rädda för att distansarbetets effekt på den psykiska hälsan kommer att leda till att de förlorar medarbetare till en följd av utbrändhet och andra psykiska besvär.Frågan är då: Hur kan vi komma åt de utmaningar som coronapandemin fört med sig? Hur skapar man de bästa förutsättningarna för medarbetare att prestera och må bra, trots en pågående pandemi?Vi har mött den populära thought leadern inom HR tech, Josh Bersin, för att bland annat talat om psykisk hälsa. Bersin pekar till exempel på att man inte ska låta sig luras av att många företag visar på högt engagemang, trots en tid i pandemi. Engagerade medarbetare motsvarar inte nödvändigtvis glada och välmående medarbetare.Engagemangsgraden kan snarare vara ett resultat av att man som medarbetare flyr in i arbetet, i en tid när andra delar av livet kanske skakar. Därför är det oerhört viktigt att som arbetsgivare funderar på hur man kan se och möta hela människan och i det arbetet kan HR göra skillnad.Lyssna på hela podcasten HÄR.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!
Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!

Winningtemp är nu certifierade för ISO 27001 och ISO 27701! Vi har alltid försäkrat att din data är säker, och nu har vi certifieringen som bevisar det! Detta innebär att vi följer standard för bästa praxis för att skydda din information och hålla din data privat. Dessa standarder är utvecklade av de bästa experterna inom informationssäkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 15, 2022
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet

Vad har de mest framgångsrika människorna gemensamt? Den här fängslande frågan ställde sig Stephen Covey i slutet av 1900-talet. Han intervjuade de mest framgångsrika människorna i världen, kombinerade resultaten med forskning och kom fram till 7 vanor som de allra flesta har gemensamt. “De 7 goda vanorna” blev en klassiker bland ledare världen över. I den här artikeln går vi igenom samtliga vanor, och hur du kan applicera dem för att bli en bättre ledare och medmänniska.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 14, 2022
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg

Det blir allt mer populärt att arbeta datadrivet med sin arbetskultur. Tack vare den senaste forskningen och teknologin kan du få siffror på medarbetarnas välmående och mäta insatserna kopplat till affärsmålen. I den här artikeln djupdyker vi i GetAccepts viktigastes framgångsnycklar med datadrivna verktyg.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 4, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.