Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

by
Hannah Wigren
September 9, 2019
3 MIN READ
Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

Instanser som marknad, försäljning och ekonomi har i grunden förändrats i samband med digitaliseringens framtåg. Nu är det dags att HR agerar en central aktör för verksamheters digitaliseringsarbete samtidigt som de själva utnyttjar digitala möjligheter. Enligt en HR-undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet identifieras digitaliseringen som en kommande utmaning för HR. Men vad innebär det konkret att digitalisera områden som kopplas till HR?I detta blogginlägg redogör vi vad digital HR är och ger förslag på 5 områden där det finns digitala möjligheter att omfamna:

Vad är Digital HR?

Digital HR handlar om att använda digitala tekniker och arbetssätt för att effektivisera HR. Det digitala angreppssättet skapar datadrivet underlag som påvisar hur HR’s arbete skapar affärsnytta.

1. Digital HR automatiserar samtal med medarbetare

Många funktioner, däribland marknad, försäljning och kundtjänst har börjat använda chatbots för att förbättra kundupplevelse och utöka sin tillgänglighet. Nu är det dags att HR börja utnyttja potentialen i chatbots – robotar som simulerar mänskliga samtal baserat på AI.Chatbots har en enorm potential inom flertalet HR-funktioner, bland annat rekrytering, onboarding och för att hantera interna rutiner. Med hjälp av chatbots kan HR frigöra tid som istället kan läggas på strategiska insatser. Ett bra första steg är att låta chatbots hantera enkla förfrågningar från medarbetare som exempelvis semesterdagar, företagsförsäkringar, lönerevisioner, etc.

2. Digital HR ger datadrivet beslutsunderlag

Har du någon gång fattat ett beslut på ofullständigt beslutsunderlag som visat sig vara ett misstag? Du är inte ensam! Många personer, särskilt i ledande positioner, tampas med att fatta snabba beslut utan koppling till datadrivet underlag. Det ligger i tiden att verksamheter strävar mot att ta faktabaserade beslut, istället för att lita på tyckanden i enlighet med ”min magkänsla säger”.Idag fångar de flesta verksamheter upp oändligt mycket data, men långt ifrån alla fokuserar på att samla in medarbetares feedback på återkommande basis. Genom att arbeta med temperaturmätning som frekvent tar tempen på verksamheten blir olika funktioner – ledning såväl som HR, chefer och medarbetare – tillhandahållna med datadrivet underlag som bidrar till att ta smarta beslut, i rätt tidpunkt.

3. Digital HR skapar snabba feedbackloopar

Snabba feedback-loopar korrelerar med framgång i dagens föränderliga värld. Det finns ett stort värde i att skapa en stark feedback-kultur där det uppmuntras att ge feedback på daglig basis. Säkerhetsställ sedan ett digitalt stöd där beröm, utmärkelser och prestationer hamnar på samma ställe. Möjligheten att ge och få beröm bidrar till att medarbetare känner uppskattning och belöning för sina framgångar.Snabba feedback-loopar skapas också genom kontinuerliga avstämningar och strategisk målstyrning. Idag räcker det inte med årliga utvecklingssamtal då målen riskerar att bli inaktuella, ibland innan de hinner dokumenteras. Det är betydligt mer effektfullt att ha individuella samtal med medarbetarna på vecko- eller månadsbasis. Fokus bör då ligga på proaktiv dialog och målstyrning, gärna utifrån målmodellen OKR. Vid införande av strategisk målstyrning behövs både en målstyrningsmodell, stöttande processer och ett digitalt stöd.

4. Digital HR stöttar agila team

Många verksamheter arbetar med att minimera hierarkiska strukturer för att istället låta organisationsstrukturen kännetecknas av agila arbetssätt. Genom att låta varje enskilt team ta snabba beslut skapas ett marknadsorienterat och effektivt arbetssätt. Både teamet och dess team-medlemmar blir mindre sårbara i samband med att arbetssättet förespråkar utvärdering på kontinuerlig basis. Det bidrar också till engagemang och ansvarstagande – både för sig själv och gentemot sitt team. Det krävs dock en kultur som bygger på genuin tillit till den enskilda individens förmåga att prestera. För att stödja ett agilt arbetssätt kan inspiration hämtas från utvecklingsteam som ofta arbetar med agila metoder såsom kanban, daily stand-ups eller scrum. Se därefter till att skapa både strukturer och digitalt stöd som främjar det agila arbetssättet. Monday.com är ett exempel på ett lättanvänt verktyg som stöttar ett agilt arbetssätt.

5. Digital HR förbättrar medarbetarupplevelsen

Customer Experience har varit på tapeten de senaste åren, men nu har medarbetarupplevelse (Employee Experience), seglat upp på verksamheters agenda. Medarbetarupplevelsen infattar alltifrån hur verksamheter attraherar, introducerar och utvecklar sina medarbetare till hur medarbetare mår, både psykiskt och fysiskt, på en arbetsplats. Det är ett område som är sprunget ur att människor till mångt och mycket förväntar sig en upplevelse på jobbet som speglar deras privatliv. Det är därmed inte en tillfällighet att verksamheter dedikerar resurser till exempelvis kontorsmiljöer, friskvård, flexibla arbetstider, etc.Det går att mäta medarbetarengagemang i realtid genom automatiserade temperaturmätningar som medarbetare svarar på. Genom visualisering av den insamlade datan kan verksamheter få en helhetsbild kring hur deras verksamhet mår och därefter göra justeringar för att stärka medarbetarupplevelsen. Man ska inte glömma kopplingen mellan lönsamhet och verksamheters välmående – en stark medarbetarupplevelse innebär också en stark kundupplevelse. För att fördjupa dig i området, ta del av vår guide: Ledare skapar lönsamhet genom fokus på medarbetarupplevelse.

Sammanfattning

HR agerar en viktig pusselbit för organisationers digitalisering, men släpar ironiskt ofta efter i sin egen. Det finns digitalt stöd för att arbeta mer automatiserat och proaktivt gentemot medarbetare. Faktorer såsom agila team, snabba feedbackloppar och datadrivet beslutsunderlag kommer att vara en framgångsfaktor för verksamheter. Allt detta i en tid då de mest attraktiva medarbetarna inte bara blir svårare att attrahera och behålla, utan också omprövar relationen med sin arbetsgivare på löpande basis. Genom att omfamna digital teknik och nya arbetssätt kan HR få datadrivet underlag som bidrar till att påvisa hur HR bidrar till affärsnytta.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

2020 ett år att minnas
2020 ett år att minnas

När jag var liten så föddes jag sjuk, väldigt sjuk. 8 läkare var med vid förlossningen och dom tog mig direkt när jag kommit ut. Efter en operation så låg jag i koma de första 2 månaderna i livet. Första gången som min mamma fick hålla mig efter operationen så stannade mitt hjärta, när jag låg där i hennes armar. Jag var så nära döden, men jag valde livet.Jag har såklart ofta funderat på minuppgift på jorden, varför min själ valde jordelivet – någon anledning måste det vara. Speciellt mycket tänker jag på denna saken i svåra stunder med närmast outhärdliga prövningar. Som när min far tog sitt liv, min älskade mormor utplånades i cancer eller när jag äntligen kom ur 1 års terror - i greppet av en psykopat. Detta är några av de sår som gör sig påminda i stunder då livet ställs på sin kant.Som nu, året 2020, när vi alla befinner oss i vad jag vill likna som en bisarr situation. Där vi dagligen måste göra val, träffa eller inte träffa nära och kära. Kramas eller inte kramas. > Jag är orädd. Drivkraften till vår podd var att inspirera fler till att våga förändra och ifrågasätta beprövade arbetssätt inom HR. Under mina 10 år som HR chef i olika branscher och bolagsstorlekar har jag inte sällan känt mig som en udda fågel eftersom jag vill utmana det beprövade -

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
September 15, 2020
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.– Även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger Matilda Andersson på Winningtemp. LIKA NATURLIGT MED VÄLMÅENDESIFFROR SOM RESULTATSIFFROR När Matilda började arbeta på Winningtemp hade hon ingen aning om vad som låg framför henne. Hon såg ett enormt driv hos grundarna Pierre och Mathias och smittades av deras entusiasm. Hon förstod att det fanns en risk i att ansluta en startup i ett tidigt skede, men lockades av grundarnas storslagna planer som hon ville bli en del av.– Jag har inte ångrat beslutet en sekund och det visade sig att jag kunde lita på min magkänsla, säger Matilda.I Matildas roll som Customer Success Manager ingår att stötta kunder så att de får ut största möjliga värde av Winningtemp.– Jag stöttar i uppstarten genom att planera införandet av Winningtemp tillsammans med kunden. Vidare guidar jag dem igenom en process som syftar till att hitta ett arbetssätt för att tillämpa Winningtemp i organisationen. När kunden har hittat sitt arbetssätt och det har blivit lika naturligt för dem att prata om välmåendesiffror som resultatsiffror, då är jag nöjd, säger hon.Matilda kan urskilja stora skillnader i hur HR arbetar nu, jämförelsevis med två år tillbaka i tiden. När hon började på Winningtemp ville HR-avdelningar realisera Agil HR, men många organisationer var omogna när det kom till att arbeta med digitala medarbetarundersökningar i realtid.– Många organisationer var omogna, men det fanns early adopters inom HR som hoppade på tåget och såg vinningen med att jobba agilt och digitalt. Idag är situationen helt annorlunda och även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger hon.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
5 olika typer av medarbetarsamtal - och när du ska hålla vart och ett
5 olika typer av medarbetarsamtal - och när du ska hålla vart och ett

Medarbetarsamtal kan kännas svåra. Vad för typer av medarbetarsamtal ska du hålla? Och när håller du vart och ett? Samtidigt är medarbetarsamtal så otroligt viktiga. Du för dialog med dina medarbetare, mottar deras feedback och får dem att känna sig delaktiga.Nyfiken på 5 typer av medarbetarsamtal som hjälper dig skapa ett engagerat team? Läs vidare! HUR ONE-ON-ONES HJÄLPER DIG BYGGA EN VÄLMÅENDE ORGANISATION One-on-ones är ett måste för en välmående arbetsplats. Varför då?Jo, en undersökning av 20000 medarbetare som publicerades i Forbes visar betydelsen väldigt konkret. One-on-ones som hålls varannan vecka minskar risken för att medarbetare känner sig utbrända med hela 84%.Men endast 51% av medarbetare säger att deras arbetsgivare är bra på att lyssna på dem. Samtidigt, när företag är aktiva, tar i bruk olika metoder och lyssnar på medarbetare ofta höjs medarbetarengagemanget med 1250%.Utöver det här säger

Camilla Hällström
Camilla Hällström
December 11, 2020
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater