Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

by
Hannah Wigren
September 9, 2019
3 MIN READ
Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

Instanser som marknad, försäljning och ekonomi har i grunden förändrats i samband med digitaliseringens framtåg. Nu är det dags att HR agerar en central aktör för verksamheters digitaliseringsarbete samtidigt som de själva utnyttjar digitala möjligheter. Enligt en HR-undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet identifieras digitaliseringen som en kommande utmaning för HR. Men vad innebär det konkret att digitalisera områden som kopplas till HR?I detta blogginlägg redogör vi vad digital HR är och ger förslag på 5 områden där det finns digitala möjligheter att omfamna:

Vad är Digital HR?

Digital HR handlar om att använda digitala tekniker och arbetssätt för att effektivisera HR. Det digitala angreppssättet skapar datadrivet underlag som påvisar hur HR’s arbete skapar affärsnytta.

1. Digital HR automatiserar samtal med medarbetare

Många funktioner, däribland marknad, försäljning och kundtjänst har börjat använda chatbots för att förbättra kundupplevelse och utöka sin tillgänglighet. Nu är det dags att HR börja utnyttja potentialen i chatbots – robotar som simulerar mänskliga samtal baserat på AI.Chatbots har en enorm potential inom flertalet HR-funktioner, bland annat rekrytering, onboarding och för att hantera interna rutiner. Med hjälp av chatbots kan HR frigöra tid som istället kan läggas på strategiska insatser. Ett bra första steg är att låta chatbots hantera enkla förfrågningar från medarbetare som exempelvis semesterdagar, företagsförsäkringar, lönerevisioner, etc.

2. Digital HR ger datadrivet beslutsunderlag

Har du någon gång fattat ett beslut på ofullständigt beslutsunderlag som visat sig vara ett misstag? Du är inte ensam! Många personer, särskilt i ledande positioner, tampas med att fatta snabba beslut utan koppling till datadrivet underlag. Det ligger i tiden att verksamheter strävar mot att ta faktabaserade beslut, istället för att lita på tyckanden i enlighet med ”min magkänsla säger”.Idag fångar de flesta verksamheter upp oändligt mycket data, men långt ifrån alla fokuserar på att samla in medarbetares feedback på återkommande basis. Genom att arbeta med temperaturmätning som frekvent tar tempen på verksamheten blir olika funktioner – ledning såväl som HR, chefer och medarbetare – tillhandahållna med datadrivet underlag som bidrar till att ta smarta beslut, i rätt tidpunkt.

3. Digital HR skapar snabba feedbackloopar

Snabba feedback-loopar korrelerar med framgång i dagens föränderliga värld. Det finns ett stort värde i att skapa en stark feedback-kultur där det uppmuntras att ge feedback på daglig basis. Säkerhetsställ sedan ett digitalt stöd där beröm, utmärkelser och prestationer hamnar på samma ställe. Möjligheten att ge och få beröm bidrar till att medarbetare känner uppskattning och belöning för sina framgångar.Snabba feedback-loopar skapas också genom kontinuerliga avstämningar och strategisk målstyrning. Idag räcker det inte med årliga utvecklingssamtal då målen riskerar att bli inaktuella, ibland innan de hinner dokumenteras. Det är betydligt mer effektfullt att ha individuella samtal med medarbetarna på vecko- eller månadsbasis. Fokus bör då ligga på proaktiv dialog och målstyrning, gärna utifrån målmodellen OKR. Vid införande av strategisk målstyrning behövs både en målstyrningsmodell, stöttande processer och ett digitalt stöd.

4. Digital HR stöttar agila team

Många verksamheter arbetar med att minimera hierarkiska strukturer för att istället låta organisationsstrukturen kännetecknas av agila arbetssätt. Genom att låta varje enskilt team ta snabba beslut skapas ett marknadsorienterat och effektivt arbetssätt. Både teamet och dess team-medlemmar blir mindre sårbara i samband med att arbetssättet förespråkar utvärdering på kontinuerlig basis. Det bidrar också till engagemang och ansvarstagande – både för sig själv och gentemot sitt team. Det krävs dock en kultur som bygger på genuin tillit till den enskilda individens förmåga att prestera. För att stödja ett agilt arbetssätt kan inspiration hämtas från utvecklingsteam som ofta arbetar med agila metoder såsom kanban, daily stand-ups eller scrum. Se därefter till att skapa både strukturer och digitalt stöd som främjar det agila arbetssättet. Monday.com är ett exempel på ett lättanvänt verktyg som stöttar ett agilt arbetssätt.

5. Digital HR förbättrar medarbetarupplevelsen

Customer Experience har varit på tapeten de senaste åren, men nu har medarbetarupplevelse (Employee Experience), seglat upp på verksamheters agenda. Medarbetarupplevelsen infattar alltifrån hur verksamheter attraherar, introducerar och utvecklar sina medarbetare till hur medarbetare mår, både psykiskt och fysiskt, på en arbetsplats. Det är ett område som är sprunget ur att människor till mångt och mycket förväntar sig en upplevelse på jobbet som speglar deras privatliv. Det är därmed inte en tillfällighet att verksamheter dedikerar resurser till exempelvis kontorsmiljöer, friskvård, flexibla arbetstider, etc.Det går att mäta medarbetarengagemang i realtid genom automatiserade temperaturmätningar som medarbetare svarar på. Genom visualisering av den insamlade datan kan verksamheter få en helhetsbild kring hur deras verksamhet mår och därefter göra justeringar för att stärka medarbetarupplevelsen. Man ska inte glömma kopplingen mellan lönsamhet och verksamheters välmående – en stark medarbetarupplevelse innebär också en stark kundupplevelse. För att fördjupa dig i området, ta del av vår guide: Ledare skapar lönsamhet genom fokus på medarbetarupplevelse.

Sammanfattning

HR agerar en viktig pusselbit för organisationers digitalisering, men släpar ironiskt ofta efter i sin egen. Det finns digitalt stöd för att arbeta mer automatiserat och proaktivt gentemot medarbetare. Faktorer såsom agila team, snabba feedbackloppar och datadrivet beslutsunderlag kommer att vara en framgångsfaktor för verksamheter. Allt detta i en tid då de mest attraktiva medarbetarna inte bara blir svårare att attrahera och behålla, utan också omprövar relationen med sin arbetsgivare på löpande basis. Genom att omfamna digital teknik och nya arbetssätt kan HR få datadrivet underlag som bidrar till att påvisa hur HR bidrar till affärsnytta.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!
Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!

Winningtemp är nu certifierade för ISO 27001 och ISO 27701! Vi har alltid försäkrat att din data är säker, och nu har vi certifieringen som bevisar det! Detta innebär att vi följer standard för bästa praxis för att skydda din information och hålla din data privat. Dessa standarder är utvecklade av de bästa experterna inom informationssäkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 15, 2022
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet
De 7 goda vanorna som leder dig till framgång i livet och på jobbet

Vad har de mest framgångsrika människorna gemensamt? Den här fängslande frågan ställde sig Stephen Covey i slutet av 1900-talet. Han intervjuade de mest framgångsrika människorna i världen, kombinerade resultaten med forskning och kom fram till 7 vanor som de allra flesta har gemensamt. “De 7 goda vanorna” blev en klassiker bland ledare världen över. I den här artikeln går vi igenom samtliga vanor, och hur du kan applicera dem för att bli en bättre ledare och medmänniska.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 14, 2022
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg
Från 50 till 200 anställda på 3 år - Getaccepts resa med datadrivna verktyg

Det blir allt mer populärt att arbeta datadrivet med sin arbetskultur. Tack vare den senaste forskningen och teknologin kan du få siffror på medarbetarnas välmående och mäta insatserna kopplat till affärsmålen. I den här artikeln djupdyker vi i GetAccepts viktigastes framgångsnycklar med datadrivna verktyg.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 4, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.