Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin

by
Camilla Hällström
January 22, 2021
3 MIN READ
Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin

Under den nästan årslånga coronakrisen har arbetsplatsen vänts upp och ner; istället för att träffa kollegorna vid fikabordet eller i korridoren har “Zoom-trötthet” blivit ett utbrett fenomen. Ledare står inför en rad nya utmaningar såsom nya arbetsrutiner, stress och utbrändhet. Hur leder man organisationer genom kriser som denna?

Utmaningar för ledare

Enligt en undersökning av Handelshögskolan i Stockholm har ledare under coronakrisen gått igenom olika utmaningar gällande allt från smittspridningsåtgärder till krisplanering och nya distansarbetssätt. Man har varit tvungen att ta dagen som den kommer och anpassa sig till de nya utmaningarna vartefter.

Nedskärningar och permitteringar

En av de främsta utmaningarna som ledare stött på är krisplanering. 96% av svenska företag är småföretag och enligt en undersökning av bokföringsföretaget Visma har fyra av tio drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Den nya pandemilagen, som tillämpas på bland annat gym, butiker och köpcentrum, kan dessutom påverka många företags verksamhet och resultera i ökade förluster.Även välkända företag har gått i konkurs under coronaåret och flera branscher är nu i en besvärlig sits. Ta till exempel charterbolaget Ving, som är nära att gå omkull på grund av det kritiska läget inom resebranschen. Ledare i bolag som har påverkats av krisen måste fatta svåra beslut om nedskärningar och permitteringar och sedan kommunicera dessa till organisationen.

Engagemang och distansarbete

En annan utmaning är att lotsa organisationen genom krisen utan att endast fokusera på att släcka bränder. Det finns en klar risk att man åsidosätter medarbetarengagemang, -motivation och -välmående för problem som känns mer pressande där och då.Ett exempel på de här ledarskapsutmaningarna är distansarbetet som blivit vanligt i pandemins spår; 20% av medarbetare som arbetar på distans känner sig ensamma och 18% har svårt att skilja på arbets- och fritid. Och även om man ser tecken på högt engagemang bland distansarbetare ska man inte likställa det med ett välmående team.Vidare är distansarbetet en helt ny arbetssituation för många. En undersökning av Microsoft visar att 63% av företagsledare anser att det är svårt att leda på distans och 69% vet inte hur de kan skapa en stark, virtuell samhörighet.

Långsiktigt fokus

Ledare måste samtidigt kunna navigera stress, press och osäkerhet över tid. Medarbetare kan inte under flera år upprätthålla en högpresterande fasad mitt i en kris - den mänskliga hjärnan är helt enkelt inte byggd för det.

Att leda i kris

De här utmaningarna betyder inte att ledare gjort ett dåligt jobb. Tvärtom! Winningtemps egna undersökning visar att medarbetare överlag varit mer nöjda med ledarskapet under coronakrisen än de var innan.[caption id="attachment_1926" align="aligncenter" width="960"]

report: Corono effect

Att leda i kris: Såhär ser synen på ledarskapet ut under coronapandemin[/caption]Däremot poängterar Josh Bersin, tankeledare inom HR som gästade vår podd, att man ska ta reda på varför siffror ser ut som de gör. Till exempel är arbetsengagemanget högt just nu. Orsaken är att medarbetare känner att arbetet är en andningspaus från all osäkerhet - men det betyder inte att det inte finns mycket stress och utbrändhet. Därför behövs även nya ledarskapsfärdigheter för att leda i kris.

Modernt och agilt ledarskap

Det vi ser på Winningtemp är att ledarskapet har genomgått en förändring under krisen. Allt fler tyr sig till det moderna ledarskapet, som bland annat innebär ett mer empatiskt förhållningssätt. Enligt Bersin är det nu viktigare än någonsin att ledare lyssnar på medarbetare. Det är så man djupdyker i vad medarbetare tänker och tycker.En undersökning av McKinsey påvisar även att ledare ser nya färdigheter som A och O för ledarskapet under pandemin, då arbetsbilden för flera roller ändras i snabb takt. Och det är precis det som ledare som tar sig igenom krisen gör; de tar på sig agila roller, fattar snabba beslut tillsammans och lär sig av dem.

Investera i medarbetare

Enligt Bersin är organisationer som framgångsrikt navigerar krisen sådana som tar hand om sina medarbetare och investerar i dem. Det här kan ta sig i uttryck på olika sätt. Man kan erbjuda arbetsförmåner som hjälper medarbetare att ta hand om sin hälsa, såsom stöd för den mentala hälsan, samt investera i rätt verktyg och arbetsmiljö för medarbetare så att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt.

Samarbete framom konkurrens

I krissituationer träder skillnaden mellan olika arbetsplatskulturer fram i allt större grad. Organisationer med en kultur som fokuserar på tävling och konkurrens mellan medarbetare kan i normala fall växa fort. Men i krissituationer blir bristerna med en sådan kultur tydligare. Enligt Bersin landar organisationer med en samarbetskultur bäst i situationen, det vill säga en kultur som fokuserar på att medarbetare hjälper varandra att lyckas. Om stödet finns där känner medarbetare att de vågar ta sig an nya roller.Den här anpassningsförmågan är det som särskiljer företag som framgångsrikt tar sig ur en kris. En undersökning som omfattade två miljoner medarbetare vid tusentals organisationer visar precis det - att organisationer med en stark kultur växte under pandemin.

Lyckat distansledarskap

Hur samarbetar man effektivt på distans? Bersin rekommenderar ledare att sätta tydliga mål för medarbetare och att följa upp så ofta som möjligt utan att fastna i långa, veckovisa möten. Sporadiska möten som är 5-20 minuter långa fungerar bra, då syftet är att hålla kontakten uppe med medarbetarna så att alla vet vad ska fokusera på och varför.Om medarbetare känner att deras arbete har en betydelse presterar de bättre på distans på både kort och lång sikt, vilket även forskning visar. Meningsfullhet innebär att medarbetarna känner att deras insats spelar en roll för organisationen, kunder och samhället i stort. Ledare har här en nyckelroll i att påminna medarbetare om vikten av deras arbete.

Hur ser framtiden ut?

Nästa steg för att leda i kris är att planera hur de kommande månaderna ser ut. Hur tacklar man framtiden - med siktet på att skapa en organisation som växer, trots all den osäkerhet som “det nya normala” för med sig?Enligt Bersin handlar det om att först stärka det man redan gör för att skapa en tålig organisation, bland annat genom att fokusera på samarbete och lyssna på medarbetare.Ledare ska även fokusera på att skapa en medarbetarupplevelse som inkluderar både mental och emotionell hälsa. Men inte bara det, framtidens framgångsrika ledare kommer att följa med hur efterfrågan i den egna branschen utvecklar sig efter pandemin och fokusera på att hjälpa medarbetare att lära sig nya färdigheter, se över sin egen företagsmodell och utveckla nya tjänster och produkter.Vill du ta del av intervjun med Josh Bersin för att lära dig hur ledare skapar framgångsrika arbetskulturer under en kris? Hur du och ditt team kan klara av krisen och komma starkare ur den?Lyssna på vår intervju med Josh Bersin HÄR!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Vad är agil HR i praktiken?
Vad är agil HR i praktiken?

Vi går in i en tid där företags arbetsgivarvarumärke är A och O och hårdvalutan är de talanger som verksamheter lyckas knyta till sig och behålla. Agila arbetsprocesser, tvärfunktionella team och kontinuerligt arbete med medarbetarupplevelsen står högt upp på agendan för många verksamheter. Målet är att öka engagemanget, effektiviteten och lojaliteten hos medarbetare. I detta arbete har HR, med sitt unika helikopterperspektiv, en väsentlig roll. Vi ska förklara vad agil HR innebär i praktiken och hur ledarskapet påverkas av ett agilt arbetssätt.I en värld där allt går snabbare behöver organisationer implementera nya arbetsprocesser för att bibehålla sin konkurrenskraft. För att uppnå högre effektivitet arbetar många IT-avdelningar utefter ett agilt arbetssätt. Även andra funktioner har börjat ta till sig av den agila läran. Inte bara för att skapa produktivitet, utan också för att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare. Eftersom agilt arbete handlar lika mycket om arbetsprocesser som förhållningssätt och kultur har HR en viktig roll eftersom de mänskliga resurserna är deras expertisområde. ETT AGILT ARBETSSÄTT KRÄVER AGILT LEDARSKAP Att jobba agilt betyder i stora drag: mindre projektgrupper, autonoma medarbetare, täta avstämningar och projektleveranser uppdelade i korta iterationer. Varje del av ett projekt är framtagen utifrån de lärdomar som ett team har fått tillsammans på vägen. Det agila arbetssättet handlar även om att medarbetarna utövar självledarskap och därigenom driver projekten själva. Det finns därmed inget behov av ledare som pekar med hela handen. Tvärtom. Teamen säkerhetsställer att de är sammansatta med rätt kompetens, agerar efter transparenta mål och om det kör ihop sig så behöver de en ledare som bidrar med kunskap och stöttning. Ledare behöver därmed inta en coachande roll där deras huvudmål är att ge förutsättningar för de självständiga teamen att prestera på topp.Det agila ledarskapet kräver en hög närvaro bland medarbetarna. Ledaren bör alltid finnas tillgänglig, ha örat mot medarbetarna och prioritera sin arbetstid kopplat till deras behov. Detta är ett stort ansvar för en ledare att axla på egen hand. Det innebär att ledaren måste ha förmågan och tiden att snappa upp känslan i teamet och bland medarbetarna. De måste också finnas tid för samtal och avstämningar. Om chefen blir uppbundna i möten, har långa svarstider och blir tvungna att ställa in avstämningar och medarbetarsamtal blir ledaren en stoppkloss och teamet tappar fart. Det kan också leda till att medarbetaren inte känner sig sedd och upplever en osäkerhet kring företagets riktning.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
October 24, 2019
Distansarbete: Så skapar du ett engagerat team
Distansarbete: Så skapar du ett engagerat team

Distansarbete är en del av många företags vardag. Jobb hemifrån kan innebära fördelar såsom ökad produktivitet, men också utmaningar. Hur skapar du ett välpresterande team då medarbetare måste tackla problem såsom ensamhet och isolation, som i värsta fall tär på deras motivation och engagemang? I den här guiden får du verktygen du behöver för effektivt distansarbete. Läs mer här nedan! DISTANSARBETE KRÄVER EN EGEN STRATEGI Studier visar att distansarbetare är produktivare än sina kontorsarbetande kollegor. Men enligt företaget Buffers årliga distansarbetsundersökning

Camilla Hällström
Camilla Hällström
April 28, 2020
Distansledarskap: 7 tips som hjälper dig lyckas
Distansledarskap: 7 tips som hjälper dig lyckas

Distansarbete ställer nya krav på ledarskap. För att teamet ska lyckas måste ledare överkomma problem såsom kommunikationssvårigheter och medarbetare som känner sig isolerade. Så, hur lyckas ledare på bästa sätt bygga team som är engagerade och produktiva även då arbetet sker hemifrån? I det här blogginlägget får du de 7 viktigaste stegen för framgångsrikt distansledarskap. 1. UPPDATERA ERA MÅLSÄTTNINGAR Jobb hemifrån kan i många hänseenden vara effektivare än kontorsarbete. Enligt en studie från Stanford University kan distansarbete öka produktiviteten och hjälpa medarbetare att fokusera bättre.För att uppnå dessa fördelar är det viktigare än någonsin att du sätter tydliga och individuella mål för varje medarbetare och uppdaterar deras prestationsnyckeltal. Medan det är lätt att utforma mål för vissa medarbetare (t.ex. inom försäljning och kundservice), kan andras målformulering kräva att ni sätter er ner och funderar över vad medarbetarens strategiska månads- och årsmål är (t.ex. expertjobb).

Camilla Hällström
Camilla Hällström
April 20, 2020
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat