Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin

by
Camilla Hällström
January 22, 2021
3 MIN READ
Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin

Under den nästan årslånga coronakrisen har arbetsplatsen vänts upp och ner; istället för att träffa kollegorna vid fikabordet eller i korridoren har “Zoom-trötthet” blivit ett utbrett fenomen. Ledare står inför en rad nya utmaningar såsom nya arbetsrutiner, stress och utbrändhet. Hur leder man organisationer genom kriser som denna?

Utmaningar för ledare

Enligt en undersökning av Handelshögskolan i Stockholm har ledare under coronakrisen gått igenom olika utmaningar gällande allt från smittspridningsåtgärder till krisplanering och nya distansarbetssätt. Man har varit tvungen att ta dagen som den kommer och anpassa sig till de nya utmaningarna vartefter.

Nedskärningar och permitteringar

En av de främsta utmaningarna som ledare stött på är krisplanering. 96% av svenska företag är småföretag och enligt en undersökning av bokföringsföretaget Visma har fyra av tio drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Den nya pandemilagen, som tillämpas på bland annat gym, butiker och köpcentrum, kan dessutom påverka många företags verksamhet och resultera i ökade förluster.Även välkända företag har gått i konkurs under coronaåret och flera branscher är nu i en besvärlig sits. Ta till exempel charterbolaget Ving, som är nära att gå omkull på grund av det kritiska läget inom resebranschen. Ledare i bolag som har påverkats av krisen måste fatta svåra beslut om nedskärningar och permitteringar och sedan kommunicera dessa till organisationen.

Engagemang och distansarbete

En annan utmaning är att lotsa organisationen genom krisen utan att endast fokusera på att släcka bränder. Det finns en klar risk att man åsidosätter medarbetarengagemang, -motivation och -välmående för problem som känns mer pressande där och då.Ett exempel på de här ledarskapsutmaningarna är distansarbetet som blivit vanligt i pandemins spår; 20% av medarbetare som arbetar på distans känner sig ensamma och 18% har svårt att skilja på arbets- och fritid. Och även om man ser tecken på högt engagemang bland distansarbetare ska man inte likställa det med ett välmående team.Vidare är distansarbetet en helt ny arbetssituation för många. En undersökning av Microsoft visar att 63% av företagsledare anser att det är svårt att leda på distans och 69% vet inte hur de kan skapa en stark, virtuell samhörighet.

Långsiktigt fokus

Ledare måste samtidigt kunna navigera stress, press och osäkerhet över tid. Medarbetare kan inte under flera år upprätthålla en högpresterande fasad mitt i en kris - den mänskliga hjärnan är helt enkelt inte byggd för det.

Att leda i kris

De här utmaningarna betyder inte att ledare gjort ett dåligt jobb. Tvärtom! Winningtemps egna undersökning visar att medarbetare överlag varit mer nöjda med ledarskapet under coronakrisen än de var innan.[caption id="attachment_1926" align="aligncenter" width="960"]

report: Corono effect

Att leda i kris: Såhär ser synen på ledarskapet ut under coronapandemin[/caption]Däremot poängterar Josh Bersin, tankeledare inom HR som gästade vår podd, att man ska ta reda på varför siffror ser ut som de gör. Till exempel är arbetsengagemanget högt just nu. Orsaken är att medarbetare känner att arbetet är en andningspaus från all osäkerhet - men det betyder inte att det inte finns mycket stress och utbrändhet. Därför behövs även nya ledarskapsfärdigheter för att leda i kris.

Modernt och agilt ledarskap

Det vi ser på Winningtemp är att ledarskapet har genomgått en förändring under krisen. Allt fler tyr sig till det moderna ledarskapet, som bland annat innebär ett mer empatiskt förhållningssätt. Enligt Bersin är det nu viktigare än någonsin att ledare lyssnar på medarbetare. Det är så man djupdyker i vad medarbetare tänker och tycker.En undersökning av McKinsey påvisar även att ledare ser nya färdigheter som A och O för ledarskapet under pandemin, då arbetsbilden för flera roller ändras i snabb takt. Och det är precis det som ledare som tar sig igenom krisen gör; de tar på sig agila roller, fattar snabba beslut tillsammans och lär sig av dem.

Investera i medarbetare

Enligt Bersin är organisationer som framgångsrikt navigerar krisen sådana som tar hand om sina medarbetare och investerar i dem. Det här kan ta sig i uttryck på olika sätt. Man kan erbjuda arbetsförmåner som hjälper medarbetare att ta hand om sin hälsa, såsom stöd för den mentala hälsan, samt investera i rätt verktyg och arbetsmiljö för medarbetare så att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt.

Samarbete framom konkurrens

I krissituationer träder skillnaden mellan olika arbetsplatskulturer fram i allt större grad. Organisationer med en kultur som fokuserar på tävling och konkurrens mellan medarbetare kan i normala fall växa fort. Men i krissituationer blir bristerna med en sådan kultur tydligare. Enligt Bersin landar organisationer med en samarbetskultur bäst i situationen, det vill säga en kultur som fokuserar på att medarbetare hjälper varandra att lyckas. Om stödet finns där känner medarbetare att de vågar ta sig an nya roller.Den här anpassningsförmågan är det som särskiljer företag som framgångsrikt tar sig ur en kris. En undersökning som omfattade två miljoner medarbetare vid tusentals organisationer visar precis det - att organisationer med en stark kultur växte under pandemin.

Lyckat distansledarskap

Hur samarbetar man effektivt på distans? Bersin rekommenderar ledare att sätta tydliga mål för medarbetare och att följa upp så ofta som möjligt utan att fastna i långa, veckovisa möten. Sporadiska möten som är 5-20 minuter långa fungerar bra, då syftet är att hålla kontakten uppe med medarbetarna så att alla vet vad ska fokusera på och varför.Om medarbetare känner att deras arbete har en betydelse presterar de bättre på distans på både kort och lång sikt, vilket även forskning visar. Meningsfullhet innebär att medarbetarna känner att deras insats spelar en roll för organisationen, kunder och samhället i stort. Ledare har här en nyckelroll i att påminna medarbetare om vikten av deras arbete.

Hur ser framtiden ut?

Nästa steg för att leda i kris är att planera hur de kommande månaderna ser ut. Hur tacklar man framtiden - med siktet på att skapa en organisation som växer, trots all den osäkerhet som “det nya normala” för med sig?Enligt Bersin handlar det om att först stärka det man redan gör för att skapa en tålig organisation, bland annat genom att fokusera på samarbete och lyssna på medarbetare.Ledare ska även fokusera på att skapa en medarbetarupplevelse som inkluderar både mental och emotionell hälsa. Men inte bara det, framtidens framgångsrika ledare kommer att följa med hur efterfrågan i den egna branschen utvecklar sig efter pandemin och fokusera på att hjälpa medarbetare att lära sig nya färdigheter, se över sin egen företagsmodell och utveckla nya tjänster och produkter.Vill du ta del av intervjun med Josh Bersin för att lära dig hur ledare skapar framgångsrika arbetskulturer under en kris? Hur du och ditt team kan klara av krisen och komma starkare ur den?Lyssna på vår intervju med Josh Bersin HÄR!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Så skapar ni en stark företagskultur (7 enkla steg)
Så skapar ni en stark företagskultur (7 enkla steg)

Hur skapar ni en stark företagskultur - även på distans? En kultur som förenar och engagerar kan öka företagets lönsamhet. Men för att lyckas måste den skapas målmedvetet och upprätthållas flexibelt. Här nedan lär du dig vad en företagskultur är och de 7 stegen för att utveckla en hållbar kultur. VAD ÄR EN FÖRETAGSKULTUR? Företagskulturen är de gemensamma normerna, värdena och visionen i en organisation. Den definierar hur man fattar beslut och samarbetar. Med andra ord: En företagskultur är det som beskriver hur man gör saker och ting på ett företag och varför.Alla företag har en kultur. Vissa bygger och förstärker den medvetet, medan andra inte har en plan för sin kultur. De organisationer som planerar och arbetar förebyggande är även de som ofta har en engagerad och hållbar kultur.Företagskulturen byggs hela tiden - inte bara då man definierar beskrivande värdeord. Tvärtom: varje möte, fikastund och e-post skapar företagskultur. Den påverkar således både hur medarbetare identifierar sig med organisationen och även hur man bemöter kunder och samarbetspartners.Coronapandemin har ändå inneburit nya förutsättningar för företagskulturen. Medan man förr kunde lita på att evenemang och umgänge på kontoret skapade en mer personlig kultur, får man nu tänka om. Distansarbetet är här för att stanna för flera företag,

Camilla Hällström
Camilla Hällström
February 4, 2021
Därför ska du sluta med din årliga medarbetarundersökning
Därför ska du sluta med din årliga medarbetarundersökning

Att ta action på resultatet från en medarbetarundersökning är en utmaning för många ledare. För att skapa en välmående arbetsplats behöver du rätt förutsättningar för att kunna agera effektivt och proaktivt på medarbetarnas upplevelser. Här är fem anledningar till att sluta med den årliga medarbetarundersökningen. DEN KAN INTE PÅVERKA MEDARBETARNAS VÄLMÅENDE Genom att göra en årlig medarbetarundersökning får du ett resultat som ger dig indikationer på hur dina medarbetare mår. Men en medarbetarundersökning gäller här och nu och det är svårt att avgöra om medarbetaren bara haft en dålig dag eller om hen har mått sämre över en längre tid. Det kan vara svårt att avgöra om det “brinner” eller om det är ett mångårigt missnöje som ligger och pyr. Finns det till exempel en mobbningsituation som ni inte har upptäckt behöver organisationen agera snabbt! Men med resultatet från medarbetarundersökningen blir det omöjligt att prioritera insatser. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kunskap om de enskilda fallen.Väntar du dessutom ett helt år med att mäta igen riskerar du inte bara att viktiga medarbetare blir sjukskrivna eller slutar. Att inte agera minskar förtroendet för ledningen och påverkar arbetsgivarvarumärket på ett negativt sätt.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 30, 2019
Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar
Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar

Winningtemps Head of People and Culture Cecilia Holmblad började på företaget i vintras och har sedan starten haft full upp. Företagets fokus är tillväxt, vilket innebär att såväl rekryteringar som utveckling av ett digitalt pre- och onboardingprogram ligger högt på agendan. Men för att lyckas hålla kvar duktiga talanger är ett parallellt arbete kopplat till att bygga en värderingsstyrd organisation minst lika viktigt.Allt har sitt ursprung i den nya varumärkesplattformen. När den blev klar och det fanns ett tydligt ”why”, en vision och värderingar på plats öppnades dörren för att arbeta mer fokuserat med kultur och värderingar. Resan mot en värderingsstyrd organisation kunde börja och för Cecilia var det ett ganska självklart nästa steg. > Vi brinner för att skapa framgångsrika arbetsplatser och vet att en av de viktigaste byggstenarna för att lyckas med det är att bygga en stark kultur, säger Cecilia.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
December 4, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater