Hur mäter man framgång? Tips för dig som vill utveckla ert strategiska ledarskap

by
Cecilia Holmblad
September 6, 2021
3 MIN READ
Hur mäter man framgång? Tips för dig som vill utveckla ert strategiska ledarskap


Är det dags att gå en utbildning eller starta igång ett nytt arbetssätt i organisationen? Du kanske är taggad och ser fram emot utvecklingen, men hur vet du om resultatet ni får är framgångsrikt? Möt Smarteyes, som själva är mitt i en utvecklingsfas i sin företagskultur och ledarskapet. För att säkerställa att medarbetarna är med på tåget och för att kunna mäta sina resultat, har de valt att använda Winningtemp som hjälpmedel.

När Smarteyes påbörjade sin strategiska ledarskapsutbildning “De 7 goda vanorna” under 2019 var planen att stärka och utveckla det personliga ledarskapet hos alla ledare och medarbetare.

Vi valde “De 7 goda vanorna” för att vi såg att de principer som utbildningen bygger på kunde skapa verklig effektivitet i vår organisation och skulle fortsätta att stärka och utveckla vår kultur. Samtidigt ger vi alla bra verktyg för att utvecklas som privatpersoner, berättar Therese Arnqvist, HR Director på Smarteyes. Förstår man sina egna drivkrafter och man leder sig själv på ett bra sätt så har man bättre förutsättningar att också leda andra och bidra till verksamheten på rätt sätt. Vi började att utbilda våra ledare och nu är det dags för resterande medarbetare att få samma möjlighet att utvecklas.

“En trygg arena där man kan känna sig sedd och hörd”

För att följa resultatet av de insatser man gör och för att konkret mäta utvecklingen på kultur och ledarskap, ville ledningen på Smarteyes investera i ett bra verktyg som gör skillnad.

Vi behövde ett verktyg som kunde stötta och utveckla våra ledare samt att också stärka dem i chefsrollen. Ett verktyg som hjälper till att fånga upp vardagliga utmaningar, menar Therese. Vi behövde dessutom ett utrymme där man som medarbetare har en trygg arena att ge feedback på vad som funkar bra och vad som behöver utvecklas. Det gör att man känner sig sedd och hörd, vilket är viktigt för välmåendet. Dessutom möjliggör Winningtemp att vi på ett riktigt bra sätt fånga upp eventuell problematik med mobbing, diskriminering och sexuella trakasserier.

Actions som snabbt kan lösa utmaningar och öka välmåendet

I samband med satsningen på den strategiska ledarskapsutbildningen valde man att skala ut användningen av Winningtemp till hela organisationen och man fick så vis tillgång till en rad olika funktionaliteter.

Vi insåg att Winningtemp skulle passa bra utifrån våra behov, fortsätter Therese. Inte bara kan vi mäta strategiska insatser, vi får även hjälp med insikter, trender och actions som kan hjälpa våra ledare och medarbetare att känna sig hörda och utvecklas, vilket ökar välmåendet. En bra funktion i systemet är att man snabbt kan få tips och åtgärder inom områden som man får ett mindre bra resultat inom. Att få låga resultat på sitt ledarskap är tufft för det flesta ledare och att då kunna snabbt och enkelt få stöd i systemet, är ovärderligt.

Frågorna hjälper till att sätta kulturen

Smarteyes har utbildat alla chefer och ska nu ta steget att fortsätta att utbilda alla sina medarbetare i “De 7 Goda vanorna”. Nu har man kommit i gång att med hjälp av Winningtemps plattform ställa frågor och mäta effekten.

De 7 Goda Vanorna ska löpa som en röd tråd i organisationen och med hjälp av egna frågor i Winningtemp som kommer ut en gång i veckan, skapar vi igenkänning och vi påminns alla om vad som är viktigt. Så möjligheten att skräddarsy egna frågor kommer att hjälpa oss i att “sätta vår kultur”. Det vi återkommande ställer frågor och pratar om kommer sända ett budskap till organisationen, vad som är viktigt.

Behöver ni också data för att mäta medarbetarnas välmående?

Med Winningtemp har du möjlighet att bevisa för era ledare att man kan skapa mätbara resultat, även på insatser som rör medarbetarna.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter
Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

Instanser som marknad, försäljning och ekonomi har i grunden förändrats i samband med digitaliseringens framtåg. Nu är det dags att HR agerar en central aktör för verksamheters digitaliseringsarbete samtidigt som de själva utnyttjar digitala möjligheter. Enligt en HR-undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet identifieras digitaliseringen som en kommande utmaning för HR. Men vad innebär det konkret att digitalisera områden som kopplas till HR?I detta blogginlägg redogör vi vad digital HR är och ger förslag på 5 områden där det finns digitala möjligheter att omfamna: VAD ÄR DIGITAL HR? Digital HR handlar om att använda digitala tekniker och arbetssätt för att effektivisera HR. Det digitala angreppssättet skapar datadrivet underlag som påvisar hur HR’s arbete skapar affärsnytta.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
5 olika typer av medarbetarsamtal - och när du ska hålla vart och ett
5 olika typer av medarbetarsamtal - och när du ska hålla vart och ett

Medarbetarsamtal kan kännas svåra. Vad för typer av medarbetarsamtal ska du hålla? Och när håller du vart och ett? Samtidigt är medarbetarsamtal så otroligt viktiga. Du för dialog med dina medarbetare, mottar deras feedback och får dem att känna sig delaktiga.Nyfiken på 5 typer av medarbetarsamtal som hjälper dig skapa ett engagerat team? Läs vidare! HUR ONE-ON-ONES HJÄLPER DIG BYGGA EN VÄLMÅENDE ORGANISATION One-on-ones är ett måste för en välmående arbetsplats. Varför då?Jo, en undersökning av 20000 medarbetare som publicerades i Forbes visar betydelsen väldigt konkret. One-on-ones som hålls varannan vecka minskar risken för att medarbetare känner sig utbrända med hela 84%.Men endast 51% av medarbetare säger att deras arbetsgivare är bra på att lyssna på dem. Samtidigt, när företag är aktiva, tar i bruk olika metoder och lyssnar på medarbetare ofta höjs medarbetarengagemanget med 1250%.Utöver det här säger

Camilla Hällström
Camilla Hällström
December 11, 2020
Våga leda med tillit
Våga leda med tillit

Under mina ca 15 år inom arbetslivet så är det ett par relationer, som har varit oslagbara. Där jag mått otroligt bra, där vi tillsammans levererat på otänkbara deadlines, klarat utmaningar som vid given tidpunkt verkat oövervinnliga och inte minst, vi har gett allt för att lyckas - tillsammans. Vad beror egentligen det på? När forskaren Leif Denti VAD ÄR EGENTLIGEN TILLIT OCH HUR UPPSTÅR TILLIT?

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
May 17, 2020
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater