Hur mäter man framgång? Tips för dig som vill utveckla ert strategiska ledarskap

by
Cecilia Holmblad
September 6, 2021
3 MIN READ
Hur mäter man framgång? Tips för dig som vill utveckla ert strategiska ledarskap


Är det dags att gå en utbildning eller starta igång ett nytt arbetssätt i organisationen? Du kanske är taggad och ser fram emot utvecklingen, men hur vet du om resultatet ni får är framgångsrikt? Möt Smarteyes, som själva är mitt i en utvecklingsfas i sin företagskultur och ledarskapet. För att säkerställa att medarbetarna är med på tåget och för att kunna mäta sina resultat, har de valt att använda Winningtemp som hjälpmedel.

När Smarteyes påbörjade sin strategiska ledarskapsutbildning “De 7 goda vanorna” under 2019 var planen att stärka och utveckla det personliga ledarskapet hos alla ledare och medarbetare.

Vi valde “De 7 goda vanorna” för att vi såg att de principer som utbildningen bygger på kunde skapa verklig effektivitet i vår organisation och skulle fortsätta att stärka och utveckla vår kultur. Samtidigt ger vi alla bra verktyg för att utvecklas som privatpersoner, berättar Therese Arnqvist, HR Director på Smarteyes. Förstår man sina egna drivkrafter och man leder sig själv på ett bra sätt så har man bättre förutsättningar att också leda andra och bidra till verksamheten på rätt sätt. Vi började att utbilda våra ledare och nu är det dags för resterande medarbetare att få samma möjlighet att utvecklas.

“En trygg arena där man kan känna sig sedd och hörd”

För att följa resultatet av de insatser man gör och för att konkret mäta utvecklingen på kultur och ledarskap, ville ledningen på Smarteyes investera i ett bra verktyg som gör skillnad.

Vi behövde ett verktyg som kunde stötta och utveckla våra ledare samt att också stärka dem i chefsrollen. Ett verktyg som hjälper till att fånga upp vardagliga utmaningar, menar Therese. Vi behövde dessutom ett utrymme där man som medarbetare har en trygg arena att ge feedback på vad som funkar bra och vad som behöver utvecklas. Det gör att man känner sig sedd och hörd, vilket är viktigt för välmåendet. Dessutom möjliggör Winningtemp att vi på ett riktigt bra sätt fånga upp eventuell problematik med mobbing, diskriminering och sexuella trakasserier.

Actions som snabbt kan lösa utmaningar och öka välmåendet

I samband med satsningen på den strategiska ledarskapsutbildningen valde man att skala ut användningen av Winningtemp till hela organisationen och man fick så vis tillgång till en rad olika funktionaliteter.

Vi insåg att Winningtemp skulle passa bra utifrån våra behov, fortsätter Therese. Inte bara kan vi mäta strategiska insatser, vi får även hjälp med insikter, trender och actions som kan hjälpa våra ledare och medarbetare att känna sig hörda och utvecklas, vilket ökar välmåendet. En bra funktion i systemet är att man snabbt kan få tips och åtgärder inom områden som man får ett mindre bra resultat inom. Att få låga resultat på sitt ledarskap är tufft för det flesta ledare och att då kunna snabbt och enkelt få stöd i systemet, är ovärderligt.

Frågorna hjälper till att sätta kulturen

Smarteyes har utbildat alla chefer och ska nu ta steget att fortsätta att utbilda alla sina medarbetare i “De 7 Goda vanorna”. Nu har man kommit i gång att med hjälp av Winningtemps plattform ställa frågor och mäta effekten.

De 7 Goda Vanorna ska löpa som en röd tråd i organisationen och med hjälp av egna frågor i Winningtemp som kommer ut en gång i veckan, skapar vi igenkänning och vi påminns alla om vad som är viktigt. Så möjligheten att skräddarsy egna frågor kommer att hjälpa oss i att “sätta vår kultur”. Det vi återkommande ställer frågor och pratar om kommer sända ett budskap till organisationen, vad som är viktigt.

Behöver ni också data för att mäta medarbetarnas välmående?

Med Winningtemp har du möjlighet att bevisa för era ledare att man kan skapa mätbara resultat, även på insatser som rör medarbetarna.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?
Medarbetarengagemang - Vad kan vi lära oss av pandemin?

Det har aldrig varit tuffare att hålla koll på sina medarbetares välmående. Och det har aldrig varit lika viktigt. Under pandemin så har engagemanget hos våra medarbetare påverkats, men på vilket sätt? Och vad kan vi lära oss av de oväntade siffrorna? I den här artikeln får du insikter kring välmåendet efter senaste årens pandemi, och vad du kan lära dig av det för att stärka ert medarbetarengagemang framöver.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
January 4, 2022
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022
De 5 viktigaste utmaningarna för HR 2022

Vilka ämnen pratas det mest om inom HR just nu? Vi var nyfikna, så vi pratade med HR-experter både här på Winningtemp, och inom vårt nätverk, för att lära oss vad deras högsta prioriteringar och utmaningar är. Vi kokade ner svaren till de 5 vanligaste utmaningarna för HR inför 2022.

Matilda Rydén
Matilda Rydén
December 17, 2021
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy
Hur du använder data för att bygga en effektiv People Strategy

En People Strategy utgår från organisationens företagsmål, vision och mission och skapar konkreta HR-initiativ och system som gör om strategin till åtgärder.Som Sara Holmberg, HR-chef på Winningtemp förklarar: “Börja med att fråga dig själv: var är vi som företag? Och vart ska vi? Din People Strategy måste vara i balans med företagets vision, mission, värderingar, önskat beteende och den övergripande strategin.”

Pritama Sarkar
Pritama Sarkar
December 6, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater