Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar

by
Hannah Wigren
December 4, 2019
3 MIN READ
Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar

Winningtemps Head of People and Culture Cecilia Holmblad började på företaget i vintras och har sedan starten haft full upp. Företagets fokus är tillväxt, vilket innebär att såväl rekryteringar som utveckling av ett digitalt pre- och onboardingprogram ligger högt på agendan. Men för att lyckas hålla kvar duktiga talanger är ett parallellt arbete kopplat till att bygga en värderingsstyrd organisation minst lika viktigt.Allt har sitt ursprung i den nya varumärkesplattformen. När den blev klar och det fanns ett tydligt ”why”, en vision och värderingar på plats öppnades dörren för att arbeta mer fokuserat med kultur och värderingar. Resan mot en värderingsstyrd organisation kunde börja och för Cecilia var det ett ganska självklart nästa steg.

Vi brinner för att skapa framgångsrika arbetsplatser och vet att en av de viktigaste byggstenarna för att lyckas med det är att bygga en stark kultur, säger Cecilia.
Cecilia Holmblad

Högre engagemang och starkare teamkänsla

Idag vet man att gemensamma värderingar är a och o för faktorer som engagemang och teamkänsla. De guidar hur vi agerar mot varandra och bidrar till att skapa vi-känsla. Det i sin tur ger bättre kommunikation och förståelse för varandra. Och det gäller även utanför företagets väggar.– Målet är att våra värderingar ska guida oss i allt vi gör och i besluten som fattas. Ett exempel på det är att använda värderingarna när man rekryterar, både i första kontakten och under intervjun. Det blir då ett effektivt verktyg för att känna av om personen passar in hos oss, lika mycket som kandidaten får chansen att känna av ifall den köper in på våra värderingar, berättar Cecilia.För att bli framgångsrik när man arbetar med värderingar krävs det dels att man konsekvent fortsätter att tala om vad man står för, och tillika vågar ha en antikultur. Dvs att man vågar bestämma sig för vad man inte står för. Det är inte alltid enkelt men framsidan är att det skapas starka band till såväl kollegor som organisationen.

Guide 10 steg till att bli en värderingsstyrd organisation Hämta guiden här!

Tryggare och mer självständiga medarbetare

En värderingsstyrd organisation blomstrar eftersom den skapar ett gemensamt syfte för medarbetarna. Värderingarna fungerar som principer som alla kan använda sig av när de utför sitt arbete och främjar kvaliteter som personligt ansvar och bättre beslutsfattande.Mathias Hansson Fredlund, en av Winningtemps grundare, ser värderingarna som möjliggörare för en snabbare och smidigare organisation.– Våra värderingar ger oss vägledning på frågor som uppkommer i vardagen. De hjälper oss att fatta beslut och gör att vi kan komma framåt mycket snabbare som organisation. Värderingarna tillsammans med tydliga ansvar och mandat skapar en självgående och effektiv organisation, säger Mathias.En som håller med är Winningtemps Executive Assistant Erika.– Det här sättet att arbeta ger oss mer frihet under ansvar. Vi behöver inte fråga om lov hela tiden utan får använda vårt eget omdöme, vilket leder till att beslutsprocessen blir snabbare. Dessutom ökar kreativiteten när vi själva behöver hitta lösningar på utmaningar som uppstår, säger Erika.– När du som medarbetare har värderingar som guidar dig på vägen är det enklare att ta beslut i enlighet med företagets linje. Syftet med det är bli mer snabbfotade genom att minska så kallade cykelställsfrågor som tenderar att ta mycket energi från alla, säger Cecilia.

Nöjdare kunder och ökad vinst

Sist, men inte minst, så ser forskningen en tydlig koppling mellan värdestyrda organisationer och högre tillväxt och bättre vinstmarginal. Att leva efter sina värderingar driver kulturen, medarbetar- och kundnöjdhet och slutligen också företagets värde.– Egentligen är det inte så konstigt. Om det finns en tydlighet i kommunikationen utåt liksom inåt i organisationen, så leder det till en ökad känsla av samhörighet, delaktighet och förståelse. Det blir också mycket tydligare för kunderna vilka vi är och förtroendet för oss som företag ökar. Det är helt enkelt som det kända talesättet: ”What you see is what you get”, avslutar Cecilia.

10 steg till att bli en värderingsstyrd organisation

Winningtemp har börjat sin resa mot att bli en värderingsstyrd organisation. Nu delar vi med oss av 10 konkreta sätt att aktivera värderingarna hos era medarbetare. Dessutom bjuder några av våra kunder på sina bästa tips! Möt Poyan Karimi, rekryteringsbolaget Oddworks VD & grundare och Malin Andersson, Director Customer Service på F.H. Bertling. Hämta guiden här.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?
Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?

Digitala möten har blivit vår vardag. Men snart möter vi en ny verklighet där de flesta arbetsgivare sannolikt kommer att tillämpa en hybrid lösning, där både distansarbete och kontorsarbete är möjligt. Så hur kommer den övergången att fungera? Och vad säger egentligen forskningen om hur vi påverkas av att jobba på distans jämfört med på kontor?

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 7, 2021
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.– Även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger Matilda Andersson på Winningtemp. LIKA NATURLIGT MED VÄLMÅENDESIFFROR SOM RESULTATSIFFROR När Matilda började arbeta på Winningtemp hade hon ingen aning om vad som låg framför henne. Hon såg ett enormt driv hos grundarna Pierre och Mathias och smittades av deras entusiasm. Hon förstod att det fanns en risk i att ansluta en startup i ett tidigt skede, men lockades av grundarnas storslagna planer som hon ville bli en del av.– Jag har inte ångrat beslutet en sekund och det visade sig att jag kunde lita på min magkänsla, säger Matilda.I Matildas roll som Customer Success Manager ingår att stötta kunder så att de får ut största möjliga värde av Winningtemp.– Jag stöttar i uppstarten genom att planera införandet av Winningtemp tillsammans med kunden. Vidare guidar jag dem igenom en process som syftar till att hitta ett arbetssätt för att tillämpa Winningtemp i organisationen. När kunden har hittat sitt arbetssätt och det har blivit lika naturligt för dem att prata om välmåendesiffror som resultatsiffror, då är jag nöjd, säger hon.Matilda kan urskilja stora skillnader i hur HR arbetar nu, jämförelsevis med två år tillbaka i tiden. När hon började på Winningtemp ville HR-avdelningar realisera Agil HR, men många organisationer var omogna när det kom till att arbeta med digitala medarbetarundersökningar i realtid.– Många organisationer var omogna, men det fanns early adopters inom HR som hoppade på tåget och såg vinningen med att jobba agilt och digitalt. Idag är situationen helt annorlunda och även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger hon.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?
Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

VARFÖR AI OCH FORSKNINGEN BAKOM WINNINGTEMP GÖR DITT ARBETSLIV ENKLARE. Om du inte frågar, kommer du heller inte att få några svar. De flesta känner till den frasen från våra föräldrar, skolan eller arbetsplatsen. Och i sanningens namn är detta vad Winningtemp handlar om – frågor och svar. De senaste åren har datadrivna plattformar inom modern Performance Management lanserats på marknaden. Dessa ersätter ofta den årliga medarbetarundersökningen, och är baserade på.. ja, du gissar rätt, frågor och svar. Där slutar dock likheterna mellan verktygen, och skillnaderna mellan lösningarna blir uppenbara.Nyckeln till framgång (som i detta fall handlar om bättre prestationer, förbättrad produktivitet, högre arbetsglädje och mer engagerade medarbetare) är att ställa rätt frågor och dra korrekt slutsatser från svaren. Därför har vi de senaste åren investerat i att kombinera beteendevetenskap och forskning med artificiell intelligens och deep learning.Denna kombination gör att Winningtemp sticker ut i mängden. Som ett exempel för att hålla dig intresserad – de kunder som har använt Winningtemp i mer än ett år har i snitt minskat sin personalomsättning med 30 %!

Product Crew
Product Crew
January 22, 2020
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater