Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar

by
Hannah Wigren
December 4, 2019
3 MIN READ
Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar

Winningtemps Head of People and Culture Cecilia Holmblad började på företaget i vintras och har sedan starten haft full upp. Företagets fokus är tillväxt, vilket innebär att såväl rekryteringar som utveckling av ett digitalt pre- och onboardingprogram ligger högt på agendan. Men för att lyckas hålla kvar duktiga talanger är ett parallellt arbete kopplat till att bygga en värderingsstyrd organisation minst lika viktigt.Allt har sitt ursprung i den nya varumärkesplattformen. När den blev klar och det fanns ett tydligt ”why”, en vision och värderingar på plats öppnades dörren för att arbeta mer fokuserat med kultur och värderingar. Resan mot en värderingsstyrd organisation kunde börja och för Cecilia var det ett ganska självklart nästa steg.

Vi brinner för att skapa framgångsrika arbetsplatser och vet att en av de viktigaste byggstenarna för att lyckas med det är att bygga en stark kultur, säger Cecilia.
Cecilia Holmblad

Högre engagemang och starkare teamkänsla

Idag vet man att gemensamma värderingar är a och o för faktorer som engagemang och teamkänsla. De guidar hur vi agerar mot varandra och bidrar till att skapa vi-känsla. Det i sin tur ger bättre kommunikation och förståelse för varandra. Och det gäller även utanför företagets väggar.– Målet är att våra värderingar ska guida oss i allt vi gör och i besluten som fattas. Ett exempel på det är att använda värderingarna när man rekryterar, både i första kontakten och under intervjun. Det blir då ett effektivt verktyg för att känna av om personen passar in hos oss, lika mycket som kandidaten får chansen att känna av ifall den köper in på våra värderingar, berättar Cecilia.För att bli framgångsrik när man arbetar med värderingar krävs det dels att man konsekvent fortsätter att tala om vad man står för, och tillika vågar ha en antikultur. Dvs att man vågar bestämma sig för vad man inte står för. Det är inte alltid enkelt men framsidan är att det skapas starka band till såväl kollegor som organisationen.

Guide 10 steg till att bli en värderingsstyrd organisation Hämta guiden här!

Tryggare och mer självständiga medarbetare

En värderingsstyrd organisation blomstrar eftersom den skapar ett gemensamt syfte för medarbetarna. Värderingarna fungerar som principer som alla kan använda sig av när de utför sitt arbete och främjar kvaliteter som personligt ansvar och bättre beslutsfattande.Mathias Hansson Fredlund, en av Winningtemps grundare, ser värderingarna som möjliggörare för en snabbare och smidigare organisation.– Våra värderingar ger oss vägledning på frågor som uppkommer i vardagen. De hjälper oss att fatta beslut och gör att vi kan komma framåt mycket snabbare som organisation. Värderingarna tillsammans med tydliga ansvar och mandat skapar en självgående och effektiv organisation, säger Mathias.En som håller med är Winningtemps Executive Assistant Erika.– Det här sättet att arbeta ger oss mer frihet under ansvar. Vi behöver inte fråga om lov hela tiden utan får använda vårt eget omdöme, vilket leder till att beslutsprocessen blir snabbare. Dessutom ökar kreativiteten när vi själva behöver hitta lösningar på utmaningar som uppstår, säger Erika.– När du som medarbetare har värderingar som guidar dig på vägen är det enklare att ta beslut i enlighet med företagets linje. Syftet med det är bli mer snabbfotade genom att minska så kallade cykelställsfrågor som tenderar att ta mycket energi från alla, säger Cecilia.

Nöjdare kunder och ökad vinst

Sist, men inte minst, så ser forskningen en tydlig koppling mellan värdestyrda organisationer och högre tillväxt och bättre vinstmarginal. Att leva efter sina värderingar driver kulturen, medarbetar- och kundnöjdhet och slutligen också företagets värde.– Egentligen är det inte så konstigt. Om det finns en tydlighet i kommunikationen utåt liksom inåt i organisationen, så leder det till en ökad känsla av samhörighet, delaktighet och förståelse. Det blir också mycket tydligare för kunderna vilka vi är och förtroendet för oss som företag ökar. Det är helt enkelt som det kända talesättet: ”What you see is what you get”, avslutar Cecilia.

10 steg till att bli en värderingsstyrd organisation

Winningtemp har börjat sin resa mot att bli en värderingsstyrd organisation. Nu delar vi med oss av 10 konkreta sätt att aktivera värderingarna hos era medarbetare. Dessutom bjuder några av våra kunder på sina bästa tips! Möt Poyan Karimi, rekryteringsbolaget Oddworks VD & grundare och Malin Andersson, Director Customer Service på F.H. Bertling. Hämta guiden här.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?
Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

VARFÖR AI OCH FORSKNINGEN BAKOM WINNINGTEMP GÖR DITT ARBETSLIV ENKLARE. Om du inte frågar, kommer du heller inte att få några svar. De flesta känner till den frasen från våra föräldrar, skolan eller arbetsplatsen. Och i sanningens namn är detta vad Winningtemp handlar om – frågor och svar. De senaste åren har datadrivna plattformar inom modern Performance Management lanserats på marknaden. Dessa ersätter ofta den årliga medarbetarundersökningen, och är baserade på.. ja, du gissar rätt, frågor och svar. Där slutar dock likheterna mellan verktygen, och skillnaderna mellan lösningarna blir uppenbara.Nyckeln till framgång (som i detta fall handlar om bättre prestationer, förbättrad produktivitet, högre arbetsglädje och mer engagerade medarbetare) är att ställa rätt frågor och dra korrekt slutsatser från svaren. Därför har vi de senaste åren investerat i att kombinera beteendevetenskap och forskning med artificiell intelligens och deep learning.Denna kombination gör att Winningtemp sticker ut i mängden. Som ett exempel för att hålla dig intresserad – de kunder som har använt Winningtemp i mer än ett år har i snitt minskat sin personalomsättning med 30 %!

Product Crew
Product Crew
January 22, 2020
Minska stress och maxa din lycka med starkare hjärnmuskler!
Minska stress och maxa din lycka med starkare hjärnmuskler!

Vill du leva ett liv fyllt av glädje och mening? Då behöver du lära känna din hjärna. Men hur gör du för att bli kompis med hjärnkontoret? Att titta inåt kan vara tufft, och det kan kännas läskigt att analysera sitt inre. I den här artikeln hjälper vi dig att reflektera kring dina tankar och känslor. Tillsammans med hjärnforskaren Lena Skogholm kommer du få lära dig om hur du lär känna din hjärna och maxar lyckomätaren.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
October 13, 2021
Varför en modern process för Performance Management är ett måste
Varför en modern process för Performance Management är ett måste

Hur organisationer hanterar sina processer kopplat till Performance Management har en djupgående effekt på hela verksamheten. Klassiska utvecklingssamtal och årliga medarbetarundersökningar är en föråldrad metod som t.o.m. kan ge motsatt effekt. En modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste.Denna bloggartikel redogör varför du bör investera i att uppdatera din Performance Management-process: MOTIVERA MEDARBETAREN På senare år har Performance Management blivit ett av HR-avdelningens mest utmanande område. Det handlar till stor del om behovet att förändra processen, utan att förlora hur alla delar hänger samman. Organisationers vision och värderingar förändras i samband med vår föränderliga och flexibla värld. Är det inte dags att den traditionell processen kopplat till medarbetarsamtal gör detsamma?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
February 4, 2020
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater