Varför en modern process för Performance Management är ett måste

by
Hannah Wigren
February 4, 2020
3 MIN READ
Varför en modern process för Performance Management är ett måste

Hur organisationer hanterar sina processer kopplat till Performance Management har en djupgående effekt på hela verksamheten. Klassiska utvecklingssamtal och årliga medarbetarundersökningar är en föråldrad metod som t.o.m. kan ge motsatt effekt. En modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste.Denna bloggartikel redogör varför du bör investera i att uppdatera din Performance Management-process:

Motivera medarbetaren

På senare år har Performance Management blivit ett av HR-avdelningens mest utmanande område. Det handlar till stor del om behovet att förändra processen, utan att förlora hur alla delar hänger samman. Organisationers vision och värderingar förändras i samband med vår föränderliga och flexibla värld. Är det inte dags att den traditionell processen kopplat till medarbetarsamtal gör detsamma?

Forskning av psykologer vid Kansas State University, Eastern Kentucky University och Texas A&M University fann att uppemot 90 % av utvärderingar kopplat till prestation är smärtsamma och ineffektiva för mottagaren.

Traditionella Performance Management-processer kan ibland göra mer skada än nytta. En rapport av BreatheHR antyder att 10% av alla medarbetare upplever att deras chef inte är förberedd inför deras medarbetarsamtal.

Fysiska hälsoproblem

BHSF fann att brittiska medarbetare påstår sig ha fysiska hälsoproblem när de sjukanmäler sig. Ändock medgav 21 % att stress var den egentliga orsaken, medan 18 % uppgav ångest, och 20 % sa att depression var den egentliga anledningen. Detta är ett stort problem och effekten kan snabbt sprida sig till andra områden. Att en femtedel av arbetskraften i det tysta lider av psykiska hälsoproblem kommer mest troligt bidra till en produktivitetskris. Faktum är att ONS har konstaterat att arbetsproduktiviteten var lägre det gångna decenniet än vid någon annan tidpunkt på 1900-talet.

Personalomsättning

Många företag har problem med att vårda och inspirera medarbetare i den utsträckning som behövs. En enkät som genomfördes av Korn Ferry visar att 33 % av de tillfrågade byter jobb för att de är uttråkade och behöver en ny utmaning.Richard Branson uttalade de berömda orden: ”Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to.” Ett uttjatat citat? Kanske det, men av goda skäl eftersom det konkretiserar problematiken. Enligt en undersökning av Bridge kommer millenniegenerationen högst troligt att vara lojala mot de arbetsplatser som erbjuder utvecklingsmöjligheter.

Hela 86 % av de tillfrågade uppgav att erbjudande om karriär och- vidareutveckling skulle få dem att stanna på sin nuvarande arbetsplats.

Vi måste lyssna på vad våra medarbetare försöker kommunicera till oss.Frågan är hur man anpassar en praxis som går tillbaka så långt som 200 e.Kr. på dagens moderna företag. Det är en utmaning, men vi måste försöka. En modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste.

Företagskultur

Ett svagt medarbetarengagemang kostar företag världen över miljarder kronor varje år. I en undersökning från Hays där 2000 medarbetare tillfrågades svarade 43 % att de söker ett nytt jobb och att företagskulturen var den främsta orsaken. Den ekonomiska skadan är enorm. Vidare fann Catalyst att kostnaden för att ersätta en medarbetare på ingångs- och mellannivå kostar mellan 30 % och 150 % av dennes årslön. För chefer kan denna siffra stiga till uppemot 400 %. Enkelt uttryckt är det viktigt för företaget att varje aspekt av Performance Management tas på allvar. Företagskulturen, medarbetarens psykiska hälsa och din verksamhets utveckling är beroende av det.Globala företag som Amazon och Uber har nått löpsedlarna på sistone på grund av historier om destruktiva företagskulturer. Även om de har ridit ut stormen, kan det vara förödande för många mindre företag. Topptalanger gör alltid noggranna efterforskningar kring vilket nästa steg i karriären ska bli. Deloitte rapporterar att närmare 20 % av respondenterna i åldersgruppen 24–35 år tycker att rykten om etiskt beteende, mångfald, inkludering och välmående är viktiga faktorer vid val av arbetsgivare. Dina framtida medarbetare avgör redan nu om din organisations vision och värderingar överensstämmer med deras egna.

Datadriven och digital HR

Receptet för framgång finns i dina händer. Det handlar om att förenkla processen och göra så att chefer och medarbetare har en känsla av kontroll, utan rädsla för tillrättavisningar. Dipti Salopek, personalchef på Etsy, har talat om teknikens betydelse inom området för medarbetarengagemang framöver. I sitt tal på HR Tech Summit New York sa hon: – ”När jag blickar framåt tror jag att plattformar som stärker medarbetarengagemang kommer att vara viktigt ur ett teknikperspektiv – speciellt dem som fokuserar på positiv förstärkning.” Hon fortsatte med att säga att: – ”HR är sena med att utnyttja fördelarna när det kommer till digital medarbetaranalys. Här tror jag att mobilanpassning kommer att bli enormt stort – och då menar jag att tillhandahålla ett användarvänligt gränssnitt för medarbetare.”

Moderna medarbetarundersökningar

I linje med Salopeks förutsägelser skördar Avega Group redan frukterna av en plattform inom Performance Management som ger dem insikter om företagets mående i realtid. Marknadschef Ulrika Nyberg säger att ledarskapsperspektivet förmodligen är den viktigaste delen: ”Målet var att ge ledarna ett verktyg för att kontinuerligt mäta och förstå hur deras organisation mår. Det har bidragit till att ledarna kunnat agera snabbare. Att få ett användarvänligt verktyg och kunna arbeta datadrivet är så viktigt.”Plattformen interagerar med medarbetarna och ger dem möjlighet att känna sig trygga och lyssnade på. Det gör inte bara att medarbetarsamtal blir konstruktiva och relevanta igen. Det är också möjligt att upprätta mål baserat på OKR eller SMART målformulering på ett transparent och meningsfullt sätt. Genom att effektivisera medarbetarsamtal, one-on-ones och feedbackmöten kan du lyssna på medarbetare och hålla koll på deras framsteg.Fredrik Ring, VD på Avega Group berättar hur plattformen har berikat företagets sätt att arbeta med Performance Management: ”Vi behöver helt enkelt förstå våra konsulter så bra som möjligt, för att kunna skapa en miljö som är så bra som möjlig. Det är affärskritiskt. Därför tror jag väldigt mycket det här sättet att arbeta. Att medarbetarna, genom verktyget, kan ge oss ledtrådar till hur vi ska bli bättre på att behålla och utveckla våra medarbetare är det extremt värdefullt.”Du kan läsa mer om Avega Groups erfarenhet av Winningtemp här.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Vad är agil HR i praktiken?
Vad är agil HR i praktiken?

Vi går in i en tid där företags arbetsgivarvarumärke är A och O och hårdvalutan är de talanger som verksamheter lyckas knyta till sig och behålla. Agila arbetsprocesser, tvärfunktionella team och kontinuerligt arbete med medarbetarupplevelsen står högt upp på agendan för många verksamheter. Målet är att öka engagemanget, effektiviteten och lojaliteten hos medarbetare. I detta arbete har HR, med sitt unika helikopterperspektiv, en väsentlig roll. Vi ska förklara vad agil HR innebär i praktiken och hur ledarskapet påverkas av ett agilt arbetssätt.I en värld där allt går snabbare behöver organisationer implementera nya arbetsprocesser för att bibehålla sin konkurrenskraft. För att uppnå högre effektivitet arbetar många IT-avdelningar utefter ett agilt arbetssätt. Även andra funktioner har börjat ta till sig av den agila läran. Inte bara för att skapa produktivitet, utan också för att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare. Eftersom agilt arbete handlar lika mycket om arbetsprocesser som förhållningssätt och kultur har HR en viktig roll eftersom de mänskliga resurserna är deras expertisområde. ETT AGILT ARBETSSÄTT KRÄVER AGILT LEDARSKAP Att jobba agilt betyder i stora drag: mindre projektgrupper, autonoma medarbetare, täta avstämningar och projektleveranser uppdelade i korta iterationer. Varje del av ett projekt är framtagen utifrån de lärdomar som ett team har fått tillsammans på vägen. Det agila arbetssättet handlar även om att medarbetarna utövar självledarskap och därigenom driver projekten själva. Det finns därmed inget behov av ledare som pekar med hela handen. Tvärtom. Teamen säkerhetsställer att de är sammansatta med rätt kompetens, agerar efter transparenta mål och om det kör ihop sig så behöver de en ledare som bidrar med kunskap och stöttning. Ledare behöver därmed inta en coachande roll där deras huvudmål är att ge förutsättningar för de självständiga teamen att prestera på topp.Det agila ledarskapet kräver en hög närvaro bland medarbetarna. Ledaren bör alltid finnas tillgänglig, ha örat mot medarbetarna och prioritera sin arbetstid kopplat till deras behov. Detta är ett stort ansvar för en ledare att axla på egen hand. Det innebär att ledaren måste ha förmågan och tiden att snappa upp känslan i teamet och bland medarbetarna. De måste också finnas tid för samtal och avstämningar. Om chefen blir uppbundna i möten, har långa svarstider och blir tvungna att ställa in avstämningar och medarbetarsamtal blir ledaren en stoppkloss och teamet tappar fart. Det kan också leda till att medarbetaren inte känner sig sedd och upplever en osäkerhet kring företagets riktning.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
October 24, 2019
Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?
Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?

Digitala möten har blivit vår vardag. Men snart möter vi en ny verklighet där de flesta arbetsgivare sannolikt kommer att tillämpa en hybrid lösning, där både distansarbete och kontorsarbete är möjligt. Så hur kommer den övergången att fungera? Och vad säger egentligen forskningen om hur vi påverkas av att jobba på distans jämfört med på kontor?

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 7, 2021
Hur en företagskultur baserad på förtroende kan öka din produktivitet och omsättning
Hur en företagskultur baserad på förtroende kan öka din produktivitet och omsättning

Att bygga ett ökat förtroende på arbetsplatsen är tyvärr inte alltid en prioritet i alla världens företag idag. De flesta lägger mer tid och pengar på att öka försäljningssiffror eller på att bygga sitt varumärke. Men tänk om det här angreppssättet bygger på felaktiga antaganden? Tänk om du faktiskt kan öka din omsättning och tillväxt genom att lägga mer energi på dina anställdas välmående och på att skapa högre tillit på arbetsplatsen?

Robin Heed
Robin Heed
February 15, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater