Varför en modern process för Performance Management är ett måste

by
Hannah Wigren
February 4, 2020
3 MIN READ
Varför en modern process för Performance Management är ett måste

Hur organisationer hanterar sina processer kopplat till Performance Management har en djupgående effekt på hela verksamheten. Klassiska utvecklingssamtal och årliga medarbetarundersökningar är en föråldrad metod som t.o.m. kan ge motsatt effekt. En modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste.Denna bloggartikel redogör varför du bör investera i att uppdatera din Performance Management-process:

Motivera medarbetaren

På senare år har Performance Management blivit ett av HR-avdelningens mest utmanande område. Det handlar till stor del om behovet att förändra processen, utan att förlora hur alla delar hänger samman. Organisationers vision och värderingar förändras i samband med vår föränderliga och flexibla värld. Är det inte dags att den traditionell processen kopplat till medarbetarsamtal gör detsamma?

Forskning av psykologer vid Kansas State University, Eastern Kentucky University och Texas A&M University fann att uppemot 90 % av utvärderingar kopplat till prestation är smärtsamma och ineffektiva för mottagaren.

Traditionella Performance Management-processer kan ibland göra mer skada än nytta. En rapport av BreatheHR antyder att 10% av alla medarbetare upplever att deras chef inte är förberedd inför deras medarbetarsamtal.

Fysiska hälsoproblem

BHSF fann att brittiska medarbetare påstår sig ha fysiska hälsoproblem när de sjukanmäler sig. Ändock medgav 21 % att stress var den egentliga orsaken, medan 18 % uppgav ångest, och 20 % sa att depression var den egentliga anledningen. Detta är ett stort problem och effekten kan snabbt sprida sig till andra områden. Att en femtedel av arbetskraften i det tysta lider av psykiska hälsoproblem kommer mest troligt bidra till en produktivitetskris. Faktum är att ONS har konstaterat att arbetsproduktiviteten var lägre det gångna decenniet än vid någon annan tidpunkt på 1900-talet.

Personalomsättning

Många företag har problem med att vårda och inspirera medarbetare i den utsträckning som behövs. En enkät som genomfördes av Korn Ferry visar att 33 % av de tillfrågade byter jobb för att de är uttråkade och behöver en ny utmaning.Richard Branson uttalade de berömda orden: ”Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to.” Ett uttjatat citat? Kanske det, men av goda skäl eftersom det konkretiserar problematiken. Enligt en undersökning av Bridge kommer millenniegenerationen högst troligt att vara lojala mot de arbetsplatser som erbjuder utvecklingsmöjligheter.

Hela 86 % av de tillfrågade uppgav att erbjudande om karriär och- vidareutveckling skulle få dem att stanna på sin nuvarande arbetsplats.

Vi måste lyssna på vad våra medarbetare försöker kommunicera till oss.Frågan är hur man anpassar en praxis som går tillbaka så långt som 200 e.Kr. på dagens moderna företag. Det är en utmaning, men vi måste försöka. En modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste.

Företagskultur

Ett svagt medarbetarengagemang kostar företag världen över miljarder kronor varje år. I en undersökning från Hays där 2000 medarbetare tillfrågades svarade 43 % att de söker ett nytt jobb och att företagskulturen var den främsta orsaken. Den ekonomiska skadan är enorm. Vidare fann Catalyst att kostnaden för att ersätta en medarbetare på ingångs- och mellannivå kostar mellan 30 % och 150 % av dennes årslön. För chefer kan denna siffra stiga till uppemot 400 %. Enkelt uttryckt är det viktigt för företaget att varje aspekt av Performance Management tas på allvar. Företagskulturen, medarbetarens psykiska hälsa och din verksamhets utveckling är beroende av det.Globala företag som Amazon och Uber har nått löpsedlarna på sistone på grund av historier om destruktiva företagskulturer. Även om de har ridit ut stormen, kan det vara förödande för många mindre företag. Topptalanger gör alltid noggranna efterforskningar kring vilket nästa steg i karriären ska bli. Deloitte rapporterar att närmare 20 % av respondenterna i åldersgruppen 24–35 år tycker att rykten om etiskt beteende, mångfald, inkludering och välmående är viktiga faktorer vid val av arbetsgivare. Dina framtida medarbetare avgör redan nu om din organisations vision och värderingar överensstämmer med deras egna.

Datadriven och digital HR

Receptet för framgång finns i dina händer. Det handlar om att förenkla processen och göra så att chefer och medarbetare har en känsla av kontroll, utan rädsla för tillrättavisningar. Dipti Salopek, personalchef på Etsy, har talat om teknikens betydelse inom området för medarbetarengagemang framöver. I sitt tal på HR Tech Summit New York sa hon: – ”När jag blickar framåt tror jag att plattformar som stärker medarbetarengagemang kommer att vara viktigt ur ett teknikperspektiv – speciellt dem som fokuserar på positiv förstärkning.” Hon fortsatte med att säga att: – ”HR är sena med att utnyttja fördelarna när det kommer till digital medarbetaranalys. Här tror jag att mobilanpassning kommer att bli enormt stort – och då menar jag att tillhandahålla ett användarvänligt gränssnitt för medarbetare.”

Moderna medarbetarundersökningar

I linje med Salopeks förutsägelser skördar Avega Group redan frukterna av en plattform inom Performance Management som ger dem insikter om företagets mående i realtid. Marknadschef Ulrika Nyberg säger att ledarskapsperspektivet förmodligen är den viktigaste delen: ”Målet var att ge ledarna ett verktyg för att kontinuerligt mäta och förstå hur deras organisation mår. Det har bidragit till att ledarna kunnat agera snabbare. Att få ett användarvänligt verktyg och kunna arbeta datadrivet är så viktigt.”Plattformen interagerar med medarbetarna och ger dem möjlighet att känna sig trygga och lyssnade på. Det gör inte bara att medarbetarsamtal blir konstruktiva och relevanta igen. Det är också möjligt att upprätta mål baserat på OKR eller SMART målformulering på ett transparent och meningsfullt sätt. Genom att effektivisera medarbetarsamtal, one-on-ones och feedbackmöten kan du lyssna på medarbetare och hålla koll på deras framsteg.Fredrik Ring, VD på Avega Group berättar hur plattformen har berikat företagets sätt att arbeta med Performance Management: ”Vi behöver helt enkelt förstå våra konsulter så bra som möjligt, för att kunna skapa en miljö som är så bra som möjlig. Det är affärskritiskt. Därför tror jag väldigt mycket det här sättet att arbeta. Att medarbetarna, genom verktyget, kan ge oss ledtrådar till hur vi ska bli bättre på att behålla och utveckla våra medarbetare är det extremt värdefullt.”Du kan läsa mer om Avega Groups erfarenhet av Winningtemp här.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Utmaningar för HR under coronakrisen: Skapa en effektiv arbetsplats med en hybrid modell
Utmaningar för HR under coronakrisen: Skapa en effektiv arbetsplats med en hybrid modell

I och med coronapandemin har företag och organisationer tagit i bruk helt nya sätt att arbeta på. Förändringar som man trodde att skulle ta årtionden att genomföra har nu blivit verklighet på ett fåtal månader. Antalet medarbetare som arbetar hemifrån har stigit med 46% sedan coronakrisen tog fart.Pandemin och krisen är inte över, men allt fler företag ger grönt ljus för att jobba på kontor igen. Medarbetare som återvänder till arbetsplatsen och hybrida lösningar innebär nya utmaningar för HR, såsom att säkra arbetsprestation och -trivsel. HUR FÖRÄNDRAR CORONAKRISEN ARBETSPLATSER? När covid-19 bröt ut under 2020 blev fokuset hos många arbetsgivare att klara av krisen där och då. Coronapandemin har varit verklighet i flera månader och företag börjar sikta in sig på återhämtning.Nu handlar det om att återgå till det “nya normala”. Ett är säkert - sättet vi arbetar på kommer att förändras och HR-chefer kommer att behöva tackla de här utmaningarna i sina respektive företag för att trygga en effektiv arbetsplats.HR:s roll kommer också att förändras. HR är nu den ledande kraften i att styra företag mot nya arbetsmodeller. Vad innebär det? Jo, att HR-chefer måste axla agila och digitala arbetssätt för att klara av utmaningarna. De här utmaningarna inkluderar:

Camilla Hällström
Camilla Hällström
August 28, 2020
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR
Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.– Även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger Matilda Andersson på Winningtemp. LIKA NATURLIGT MED VÄLMÅENDESIFFROR SOM RESULTATSIFFROR När Matilda började arbeta på Winningtemp hade hon ingen aning om vad som låg framför henne. Hon såg ett enormt driv hos grundarna Pierre och Mathias och smittades av deras entusiasm. Hon förstod att det fanns en risk i att ansluta en startup i ett tidigt skede, men lockades av grundarnas storslagna planer som hon ville bli en del av.– Jag har inte ångrat beslutet en sekund och det visade sig att jag kunde lita på min magkänsla, säger Matilda.I Matildas roll som Customer Success Manager ingår att stötta kunder så att de får ut största möjliga värde av Winningtemp.– Jag stöttar i uppstarten genom att planera införandet av Winningtemp tillsammans med kunden. Vidare guidar jag dem igenom en process som syftar till att hitta ett arbetssätt för att tillämpa Winningtemp i organisationen. När kunden har hittat sitt arbetssätt och det har blivit lika naturligt för dem att prata om välmåendesiffror som resultatsiffror, då är jag nöjd, säger hon.Matilda kan urskilja stora skillnader i hur HR arbetar nu, jämförelsevis med två år tillbaka i tiden. När hon började på Winningtemp ville HR-avdelningar realisera Agil HR, men många organisationer var omogna när det kom till att arbeta med digitala medarbetarundersökningar i realtid.– Många organisationer var omogna, men det fanns early adopters inom HR som hoppade på tåget och såg vinningen med att jobba agilt och digitalt. Idag är situationen helt annorlunda och även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger hon.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar
Vägen mot en värdestyrd organisation - vår Head of People and Culture berättar

Winningtemps Head of People and Culture Cecilia Holmblad började på företaget i vintras och har sedan starten haft full upp. Företagets fokus är tillväxt, vilket innebär att såväl rekryteringar som utveckling av ett digitalt pre- och onboardingprogram ligger högt på agendan. Men för att lyckas hålla kvar duktiga talanger är ett parallellt arbete kopplat till att bygga en värderingsstyrd organisation minst lika viktigt.Allt har sitt ursprung i den nya varumärkesplattformen. När den blev klar och det fanns ett tydligt ”why”, en vision och värderingar på plats öppnades dörren för att arbeta mer fokuserat med kultur och värderingar. Resan mot en värderingsstyrd organisation kunde börja och för Cecilia var det ett ganska självklart nästa steg. > Vi brinner för att skapa framgångsrika arbetsplatser och vet att en av de viktigaste byggstenarna för att lyckas med det är att bygga en stark kultur, säger Cecilia.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
December 4, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater