Minska stress och maxa din lycka med starkare hjärnmuskler!

by
Cecilia Holmblad
October 13, 2021
3 MIN READ
Minska stress och maxa din lycka med starkare hjärnmuskler!

Vill du leva ett liv fyllt av glädje och mening? Då behöver du lära känna din hjärna. Men hur gör du för att bli kompis med hjärnkontoret? Att titta inåt kan vara tufft, och det kan kännas läskigt att analysera sitt inre. I den här artikeln hjälper vi dig att reflektera kring dina tankar och känslor. Tillsammans med hjärnforskaren Lena Skogholm kommer du få lära dig om hur du lär känna din hjärna och maxar lyckomätaren.

Under pandemin har den mentala hälsan i Sverige och i andra länder påverkats negativt. Människor har känt sig ensamma under isoleringen, och distansjobbandet har minskat den sociala interaktionen. I dessa lägen är det extremt viktigt att hjärnan är ens bästa vän istället för ens värsta fiende.

Nyligen hade vi besök i vårt Lunch & Learn av föreläsaren, författaren och beteendevetaren Lena Skogholm. Där berättade hon om hur du bygger en starkare hjärna och boostar livsglädjen!

I den här artikeln får du veta mer om de 3 viktigaste punkterna från lunchföreläsningen. Du som ledare kan använda dessa insikter att bygga en mer hälsosam arbetsplats, och du som medarbetare kan använda dem för att arbeta mer hälsosamt.

1. Vi sliter ut dyrbara delar i hjärnan i vårt jobb

I den “logiska delen” av hjärnan finns det dyrbara celler som vi använder när vi till exempel jobbar mot mål och sätter upp strategier, eller gör andra tankekrävande uppgifter. De här cellerna kräver mycket energi, och det är de som vi främst använder i vårt logiska tänkande. Så var sker oftast de här tunga aktiviteterna? På jobbet.

Din hjärna, som i stor del skapades i syfte att överleva på savannen, slits sakta ut av det moderna samhället du lever i idag. Kanske är det dags att börja jobba energieffektivt istället för tidseffektivt. Ett sätt att hålla hjärnan i trim och bibehålla effektiviteten är att ta regelbundna pauser under dagen.

  • Hjärnan är den vanligaste förslitningsskadan vi har idag, menar Lena Skogholm. Vi lägger mycket tid på ergonomi på arbetsplatserna, med höj- och sänkbara bord och rätt belysning och så vidare, vilket är jättebra. Men hur många arbetsplatser har ergonomi för hjärnan? 

2. Goda relationer är den viktigaste delen av ett hälsosamt liv

Ända sen människans begynnelse har vi utvecklats för att värdesätta starka relationer. När vi var grottmänniskor var starka relationer något som kunde göra skillnad mellan liv och död. Om du befann dig ensam utan din flock på savannen var du ett lätt byte. Sedan dess har inte känslodelen av hjärnan utvecklats så mycket mer, så därför värderar vi fortfarande tillhörigheten högt, och vi blir lätt stressade och deprimerade när vi känner oss ensamma.

  • Ska du ha en hälsosam arbetsplats, så vårda relationerna, menar Lena. Känslodelarna i hjärnan är starkare än vår logiska del och tål att vårdas minst lika mycket. Och det gör vi genom att bilda värdefulla relationer.

3. Jobba för balans mellan pessimisten och optimisten i dig

I hjärnan finns det delar som Lena kallas för grådaskhjärnan och solskenshjärnan. Grådaskhjärnan är den negativa, impulsiva delen som ska hitta faror och negativa saker i vardagen. Tyvärr är den också väldigt bra på att aktivera andra människors grådaskhjärnor, så en negativ spiral startas.

Solskelshjärnan är den positiva delen i hjärnan, där vi ser möjligheter istället för problem. Tyvärr är det dock lättare för oss att tänka på en negativ upplevelse, även om man haft flera positiva upplevelser samma dag.

  • Det är viktigt för chefer och ledare att ha koll på när medarbetarna använder de olika delarna av hjärnan. Det krävs att man jobbar för en balans mellan grådaskhjärnan och solskenshjärnan. En sak du kan göra för att hålla rätt balans är att ställa frågor som fokuserar på möjligheter och då aktiverar solskenshjärnan, istället för att fokusera på problem som väcker grådaskhjärnan.

Om du vill ta del av hela samtalet med Lena Skogholm kan du klicka här och maxa lyckomätaren i hjärnan direkt!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Utmaningar för HR under coronakrisen: Skapa en effektiv arbetsplats med en hybrid modell
Utmaningar för HR under coronakrisen: Skapa en effektiv arbetsplats med en hybrid modell

I och med coronapandemin har företag och organisationer tagit i bruk helt nya sätt att arbeta på. Förändringar som man trodde att skulle ta årtionden att genomföra har nu blivit verklighet på ett fåtal månader. Antalet medarbetare som arbetar hemifrån har stigit med 46% sedan coronakrisen tog fart.Pandemin och krisen är inte över, men allt fler företag ger grönt ljus för att jobba på kontor igen. Medarbetare som återvänder till arbetsplatsen och hybrida lösningar innebär nya utmaningar för HR, såsom att säkra arbetsprestation och -trivsel. HUR FÖRÄNDRAR CORONAKRISEN ARBETSPLATSER? När covid-19 bröt ut under 2020 blev fokuset hos många arbetsgivare att klara av krisen där och då. Coronapandemin har varit verklighet i flera månader och företag börjar sikta in sig på återhämtning.Nu handlar det om att återgå till det “nya normala”. Ett är säkert - sättet vi arbetar på kommer att förändras och HR-chefer kommer att behöva tackla de här utmaningarna i sina respektive företag för att trygga en effektiv arbetsplats.HR:s roll kommer också att förändras. HR är nu den ledande kraften i att styra företag mot nya arbetsmodeller. Vad innebär det? Jo, att HR-chefer måste axla agila och digitala arbetssätt för att klara av utmaningarna. De här utmaningarna inkluderar:

Camilla Hällström
Camilla Hällström
August 28, 2020
Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter
Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

Instanser som marknad, försäljning och ekonomi har i grunden förändrats i samband med digitaliseringens framtåg. Nu är det dags att HR agerar en central aktör för verksamheters digitaliseringsarbete samtidigt som de själva utnyttjar digitala möjligheter. Enligt en HR-undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet identifieras digitaliseringen som en kommande utmaning för HR. Men vad innebär det konkret att digitalisera områden som kopplas till HR?I detta blogginlägg redogör vi vad digital HR är och ger förslag på 5 områden där det finns digitala möjligheter att omfamna: VAD ÄR DIGITAL HR? Digital HR handlar om att använda digitala tekniker och arbetssätt för att effektivisera HR. Det digitala angreppssättet skapar datadrivet underlag som påvisar hur HR’s arbete skapar affärsnytta.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin
Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin

Under den nästan årslånga coronakrisen har arbetsplatsen vänts upp och ner; istället för att träffa kollegorna vid fikabordet eller i korridoren har “Zoom-trötthet” blivit ett utbrett fenomen. Ledare står inför en rad nya utmaningar såsom nya arbetsrutiner, stress och utbrändhet. Hur leder man organisationer genom kriser som denna? UTMANINGAR FÖR LEDARE Enligt en undersökning av Handelshögskolan i Stockholm har ledare under coronakrisen gått igenom olika utmaningar gällande allt från smittspridningsåtgärder till krisplanering och nya distansarbetssätt. Man har varit tvungen att ta dagen som den kommer och anpassa sig till de nya utmaningarna vartefter.

Camilla Hällström
Camilla Hällström
January 22, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater